Energijsko varčen hladilni sušilnik SECOTEC do 3,90 m³/min

Izjemni strokovnjaki za varčevanje s stabilnim tlačnim rosiščem

Hladilni sušilniki SECOTEC serij TA – TC (*) sušijo stisnjeni zrak do tlačnega rosišča 3 °C ter so zaradi izjemno učinkovite regulacije zbiralnika prilagojeni potrebam in zato posebno varčni. Bogato dimenzioniran zbiralnik hladilnega sredstva zagotavlja način delovanja, ki je prijazen materialu in stabilno tlačno rosišče.

 • Veliki potenciali za varčevanje pri delni obremenitvi in prekinitvah delovanja
 • Posebno robustna zasnova naprave, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja
 • Izvedbe z zračnim hlajenjem za temperature okolice do 43 °C

Prednosti

 • Varčevanje z energijo:
  Zaradi energetsko varčne regulacije je mogoče pri delni obremenitvi presežek hladilnega učinka prehodno uskladiščiti in ga nato uporabiti za sušenje zraka brez porabe električne energije.
 • Trajna zanesljivost:
  Zelo kakovosten hladilni krogotok v hladilnem sušilniku SECOTEC dopušča varno uporabo pri temperaturi okolice +43 °C. Velik izločevalnik kondenzata in elektronski odvajalnik kondenzata ECO-DRAIN skrbita za zanesljivo odstranjevanje kondenzata v vseh fazah obremenitve. Izvedba električnih komponent ustreza standardu EN 60204-1.
 • Izjemno prijazno za servisiranje:
  Zasnova ohišja je optimalno zasnovana tako, da je omogočen preprost dostop do vseh sestavnih delov, kar pomeni bistveno nižje delovne stroške pri vzdrževanju in pregledih.

* Ta serija hladilnik sušilnikov vsebuje fluoriran toplogredni plin R-513A.

Popolna dopolnitev: ločevalnik olja in vode AQUAMAT
Sistem za pripravo kondenzata AQUAMAT

Naš nasvet: Ločevalnik olja in vode AQUAMAT omogoča obdelavo kondenzata pred odvodom v kanalizacijo, ki je cenovno ugodna in v skladu s predpisi.

 

Podrobnosti izdelka

SECOTEC – varčevanje z energijo v vseh položajih

Obremenitev hladilnega sušilnika ni odvisna samo od višine prostorninskega toka stisnjenega zraka za sušenje (siva površina), ampak še bolj od količine vode v vhodnem stisnjenem zraku. Ta količina narašča z naraščanjem temperature. Hladilni sušilniki so zato še posebno obremenjeni (rumena krivulja) pri visokih temperaturah okolice, na primer poleti.

Z zimskimi temperaturami (turkizna krivulja) se zniža tudi delovna obremenitev hladilnih sušilnikov. Za doseganje stabilnega tlačnega rosišča pri vseh teh nihanjih je treba hladilne sušilnike vedno nastaviti za največjo obremenitev, doseženo med obratovanjem, z zadostno dodatno rezervo.

Glede na razpon prostorninskega toka in temperature hladilni sušilniki stalno obratujejo v območju obremenitve med 0 in 100 %. Regulacija zbiralnika SECOTEC zagotavlja izkoriščanje energije v skladu s potrebami za celotno območje obremenitve, zato so rezultat visoki prihranki.

Varčevanje z energijo
Najvišji možen prihranek pri energiji z regulacijo zbiralnika
Najvišji možen prihranek energije zaradi regulacije zbiralnika s hladilnimi sušilniki SECOTEC

Izkoriščenost sušilnih hladilnikov stalno niha med 0 in 100 %. Drugače kot običajna regulacija delne obremenitve se regulacija zbiralnika SECOTEC natančno prilagaja porabi električne moči v vseh fazah obremenitve.

Hladilni sušilniki SECOTEC v primerjavi s hladilnimi sušilniki z regulacijo obvoda vročih plinov pri povprečni izkoriščenosti v višini 40 % privarčujejo skoraj 60 % stroškov električne energije.

Zbiralnik hladilnega sredstva sušilnikov SECOTEC ostane v primerjavi z običajnimi postopki vedno hladen. Na ta način se stisnjeni zrak učinkovito suši tudi v fazah zagona. Kakovostna izolacija zbiralnika tudi takrat omogoča najnižjo možno porabo energije. Sušenje stisnjenega zraka s hladilnimi sušilniki SECOTEC je poleg tega izjemno energetsko učinkovito, način delovanja pa je zaradi velike kapacitete zbiralnika tudi zelo zmeren.

Najučinkovitejše sušenje v zmernem načinu delovanja
Najučinkovitejše sušenje s haldilnimi sušilniki SECOTEC ob zmernem načinu delovanja.

Hladilni sušilniki SECOTEC dosegajo pri polni obremenitvi stabilno tlačno točko rosišča pri do +3°C. Tudi pri delni obremenitvi je tlačna točka rosišča bistveno bolj stabilna zaradi majhne nihajne širine kot pri običajnih hladilnih sušilnikih. 

S preklopnimi načini delovanja in brez dodatnega zbiralnika hladilnega sredstva za shranjevanje hladu izkoriščajo običajni hladilni sušilniki material izmenjevalnika toplote. Hladilne kompresorje in motorje ventilatorjev teh sušilnikov je bilo treba zato bistveno večkrat vklopiti in izklopiti, da se je zagotovil konstanten potreben hladilni učinek. 

Za zmanjšanje pogostnosti preklopov in obrabe se hladilni krog pogosto znova vzpostavi šele pri bistveno višjih tlačnih rosiščih. Posledična nihanja tlačnih rosišč poslabšajo rezultat sušenja. To pomeni tveganje, saj se korozija lahko pojavi že pri relativni vlagi stisnjenega zraka, višji od 40 %, in ne šele pri nabiranju kondenzata. 

Hladilni sušilniki SECOTEC pa zaradi izredno sposobnosti shranjevanja hladu delujejo izredno prijazno do materialov. Ko je zbiralnik napolnjen, sta lahko hladilni kompresor in motor ventilatorja izklopljena bistveno bolj dolgo, ne da bi to vplivalo na stabilnost tlačnega rosišča.

Zgradba in funkcija
Zgradba in funkcije hladilnih sušilnikov SECOTEC
 1. Toplotni izmenjevalec zrak/zrak
 2. Toplotni izmenjevalnik zrak/hladilno sredstvo z zbiralnikom hladilnega sredstva
 3. Izločevalnik kondenzata
 4. Sistem za odvajanje kondenzata (ECO-DRAIN)
 5. Kompresor hladilnega sredstva
 6. Kondenzator
 7. Kapilarne cevi
 1. Sušilnik filtra
 2. Visokotlačno stikalo
 3. Nizkotlačno stikalo
 4. Tlačno stikalo ventilatorja
 5. Prikaz trenda tlačnega rosišča
 6. Vhod in izhod stisnjenega zraka
Tehnični podatki TA

Osnovna izvedba

ModelTA 5 TA 8 TA 11
Prostorninski tok m³/min 0,6 0,85 1,25
Izguba tlaka bar 0,07 0,14 0,17
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,18 0,16 0,2
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 0,3 0,29 0,39
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 43 3 - 43 3 - 43
Vstopna temperatura °C 3 - 55 3 - 55 3 - 55
Teža kg 70 80 85
Mere
Š x G x V mm
630 x 484 x 779 630 x 484 x 779 630 x 484 x 779
Priključek stisnjenega zrakaG ¾ G ¾ G ¾
Priključek odtoka kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Oskrbovanje z električnim tokom230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 0,18 0,14 0,23
potencial segrevanja ozračja631 631 631
Teža hladilnega sredstva kg 0,28 0,22 0,37

Tehnični podatki TB

Osnovna izvedba

ModelTB 19 TB 26
Prostorninski tok m³/min 2,1 2,55
Izguba tlaka bar 0,19 0,2
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,24 0,34
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 0,44 0,62
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 43 3 - 43
Vstopna temperatura °C 3 - 55 3 - 55
Teža kg 108 116
Mere
Š x G x V mm
620 x 540 x 963 620 x 540 x 963
Priključek stisnjenega zrakaG 1 G 1
Priključek odtoka kondenzataG ¼ G ¼
Oskrbovanje z električnim tokom230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A R-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 0,35 0,33
potencial segrevanja ozračja631 631
Teža hladilnega sredstva kg 0,56 0,53

Tehnični podatki TC

Osnovna izvedba

ModelTC 31 TC 36
Prostorninski tok m³/min 3,2 3,9
Izguba tlaka bar 0,17 0,17
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,38 0,41
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 0,74 0,89
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 43 3 - 43
Vstopna temperatura °C 3 - 55 3 - 55
Teža kg 155 170
Mere
Š x G x V mm
764 x 660 x 1.009 764 x 660 x 1.009
Priključek stisnjenega zrakaG 1¼ G 1¼
Priključek odtoka kondenzataG ¼ G ¼
Oskrbovanje z električnim tokom230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A R-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 0,5 0,63
potencial segrevanja ozračja631 631
Teža hladilnega sredstva kg 0,8 1