Sistem za upravljanje stisnjenega zraka – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Krmiljenje kompresorskih postaj – za optimalno učinkovitost

Prilagodljivo, učinkovito in povezano – s SIGMA AIR MANAGER 4.0 dobi upravljanje stisnjenega zraka glede na potrebe nov pomen.
Sistem upravljanja stisnjenega zraka koordinira obratovanje več kompresorjev in sušilnikov ali filtrov s še nikoli videno ekonomičnostjo. 

Patentiran simulacijsko podprt optimizacijski postopek na podlagi porabe stisnjenega zraka iz preteklosti določa potrebo v prihodnosti. Ozek tlačni pas ni več odločilen, temveč je to vlogo prevzelo nadaljnjo optimalno obratovanje kompresorske postaje. Varčevanje z energijo še nikoli ni bilo tako preprosto. 

Zahvaljujoč povezovanju vseh komponent kompresorske postaje s pametnim zveznim krmiljenjem prek varnega omrežja KAESER SIGMA NETWORK je mogoče celovito spremljanje in upravljanje z energijo ter predvidljivo vzdrževanje. To zmanjša čas izpadov in poveča učinkovitost proizvodnje.

Prednosti

  • Upravljanje stisnjenega zraka glede na potrebe
  • Adaptivna optimizacija kompresorske postaje
  • Več preglednosti, več nadzora, manj izpadov

Razpoložljivost

S sistemom SIGMA AIR MANAGER 4.0 je organizacija servisnih del povsem preprosta. Centralna obdelava obratovalnih podatkov kompresorske postaje zagotavlja stalen pregled nad stanjem vzdrževanja naprav. Na ta način je mogoče optimirati servisne intervale in jih načrtovati za prihodnost.

Spremljanje

Sistem SIGMA AIR MANAGER 4.0 omogoča celovito spremljanje kompresorske postaje. V ta namen se zbirajo, arhivirajo in vizualno predstavljajo obratovalni podatki. S celovitim nadzorom parametrov postaje je mogoče takoj odkriti napake in jih nemudoma odpraviti.

Poročanje

Sistem SIGMA AIR MANAGER 4.0 zajema, arhivira in obdeluje obratovalne podatke kompresorske postaje ter slednjo aktivno podpira pri upravljanju z energijo v skladu s standardom ISO 50001. Kazalniki, ki so za to potrebni, se samodejno izpišejo, ovrednotijo in izdajo v obliki poročila.

Mreženje

Sistem SIGMA AIR MANAGER 4.0 že danes omogoča digitalizacijo kompresorske postaje. Kot osrednje vozlišče povezuje vse komponente postaje prek varnega omrežja KAESER SIGMA NETWORK. Obratovalni podatki se zbirajo centralno in jih je mogoče vključiti v obstoječ nadzorni sistem. Komunikacija preko Modbus TCP, Ethernet IP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU in zagotovljena tudi preko OPC UA.

 

Podrobno o SIGMA AIR MANAGER 4.0

Postopek optimizacije

SIGMA AIR MANAGER 4.0 na podlagi porabe stisnjenega zraka v preteklosti določa potrebo v prihodnosti. Na podlagi te potrebe, tehničnih danosti sestavnih delov ter pridobljenega znanja o obnašanju naprav in sistema se lahko s patentiranim simulacijsko podprtim optimizacijskim postopkom vnaprej izberejo najučinkovitejši preklopni ukrepi.

Nadrejeno krmiljenje SIGMA AIR MANAGER 4.0 podjetja KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industrijske aplikacije postavljajo posebne zahteve na področju komunikacij – tudi na področju komunikacije med stroji. Robustna komunikacija mora dopuščati upravljanje na licu mesta in obenem biti združljiva v svetovnem merilu, omogočati mora prenos velike količine podatkov ter zagotavljati integriteto podatkov in izkazovati zmogljivost za delo v realnem času, ki ga zahteva proces. KAESER SIGMA NETWORK izpolnjuje vse te zahteve in nudi še veliko več.

KAESER SIGMA NETWORK skupaj s sistemom za upravljanja stisnjenega zraka SIGMA AIR MANAGER 4.0 tvori popolnoma usklajeno in varno infrastrukturo za pametne storitve v povezavi z Industrie 4.0: Na željo uporabnika se obratovalni podatki iz postaje za stisnjen zrak prek širokopasovne povezave prenašajo v PODATKOVNO BAZO KAESER.

Kombinacija diagnostike na daljavo in potrebnega, predvidenega vzdrževanja zagotavlja največjo zanesljivost pri oskrbi in učinkovitost celotne naprave.

  • Preprečevanje nenačrtovanega in načrtovanega izpada (motnje/vzdrževanje) z ocenjevanjem obratovalnih parametrov, npr. število ur obremenitve stroja in temperature
  • Večanje energetske učinkovitosti prek nadzora pomembnih obratovalnih parametrov, npr. končna temperatura stiskanja, tlačno rosišče, diferenčni tlaki (filter), raven uhajanja, tlak in prostorninski tok
  • Do 30 % nižji stroški storitev zaradi optimiranih vzdrževalnih del, zaradi česar je potrebnih manj popravil
  • Optimalna prilagoditev glede na potrebe postaje za stisnjen zrak med celotnim življenjskim ciklom
KAESER NETWORK SIGMA NETWORK ponuja povezavo z namiznim računalnikom, prenosnim računalnikom ali tabličnim računalnikom in lastnim nadzornim centrom.