Energijsko varčen hladilni sušilnik SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Kompaktni energijsko varčni hladilni sušilniki z latentno toploto

SECOTEC – v tem primeru serije TD, TE in TF (*) – že od nekdaj sinonim za vrhunsko industrijsko kakovost hladilnih sušilnikov Kaeser za stabilne tlačne točke rosišča pri največji mogoči zanesljivosti in za zelo nizke povprečne stroške v celotni življenjski dobi.

Z inovativnim sistemom shranjevanja latentne toplote, sistemom SECOPACK LS in krmilnikom SIGMA CONTROL SMART pa zdaj nova generacija postavlja še višja merila v smislu energetske učinkovitosti, potrebe po prostoru in prijaznosti za uporabnika.

 • Posebno dolga življenjska doba zaradi cevi, odpornih na korozijo, in toplotnega izmenjevalnika iz aluminija (kondenzator in SECOPACK LS)
 • S serijskim komunikacijskim modulom Modbus TCP za povezavo z omrežjem SIGMA NETWORK (možnost serije TD)

Prednosti

 • Varčevanje z energijo:
  Hladilne sušilnike serij TD, TE in TF (*) odlikuje zelo nizka poraba energije. Pri delni obremenitvi je zahvaljujoč energetsko varčni regulaciji presežek hladilnega učinka mogoče prehodno uskladiščiti in ga nato uporabiti za sušenje zraka brez porabe električne energije. Sistem za izmenjavo toplote SECOPACK LS s hitrim odzivom vedno zagotavlja stabilna tlačna rosišča.
 • Intuitivno upravljanje:
  Elektronski krmilni sistem SIGMA CONTROL SMART omogoča preprosto in intuitivno upravljanje. Pomnilnik sporočil, števec obratovalnih ur za posamezne komponente in časovnik za vzdrževalna dela omogočajo učinkovito kontrolo in analizo podatkov o obratovanju. Kontakti brez potenciala in komunikacijski modul Modbus TCP (možnost serije TD) so namenjeni enostavnemu povezovanju z nadrejenim krmiljenjem, npr. SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompakten in optimiran:
  Shranjevalno območje inovativnega sistema za izmenjavo toplote SECOPACK LS je napolnjeno z materialom, ki spreminja agregatno stanje. Njegova za 98 % večja specifična toplota omogoča, da je količina materiala pri enakem učinku bistveno manjša. Zmogljivost shranjevanja poleg stabilnosti tlačnega rosišča torej pomeni tudi bistveno manjšo porabo prostora. Optimirane poti za prehajanje zraka zmanjšajo padec tlaka in s tem pripomorejo k večji energetski učinkovitosti sušilnikov SECOTEC.

* Ta serija hladilnik sušilnikov vsebuje fluoriran toplogredni plin R-513A.

 

Podrobnosti izdelka

Zmanjšanje stroškov za celotno življenjsko obdobje!
KAESER upravljanje stroškov za celotno življenjsko dobo izdelka

Zaradi prekinitvene regulacije in visoke gostote nova generacija hladilnih sušilnikov serije SECOTEC TF porabi zelo malo električne energije, in to skoraj neodvisno od stopnje obremenitve.

Presežek hladilnega učinka se ne izgubi kot pri običajnih sušilnikih, ampak se uporabi za hlajenje toplotnega zbiralnika. Ko je ta ohlajen, zagotavlja hlajenje za sušenje stisnjenega zraka. Električna energija za to ni potrebna.

Nova konstrukcija se odlikuje z resnično minimalnimi zahtevami po vzdrževanju, servisiranje je preprosto in hitro.


Želite izvedeti več o tem, kako Kaeser znižuje stroške za celotno življenjsko dobo izdelka?

SECOTEC – varčevanje z energijo v vseh položajih

Obremenitev hladilnega sušilnika ni odvisna samo od višine prostorninskega toka stisnjenega zraka za sušenje (siva površina), ampak še bolj od količine vode v vhodnem stisnjenem zraku. Ta količina narašča z naraščanjem temperature. Hladilni sušilniki so zato še posebno obremenjeni (rumena krivulja) pri visokih temperaturah okolice, na primer poleti.

Z zimskimi temperaturami (turkizna krivulja) se zniža tudi delovna obremenitev hladilnih sušilnikov. Za doseganje stabilnega tlačnega rosišča pri vseh teh nihanjih je treba hladilne sušilnike vedno nastaviti za največjo obremenitev, doseženo med obratovanjem, z zadostno dodatno rezervo.

Glede na razpon prostorninskega toka in temperature hladilni sušilniki stalno obratujejo v območju obremenitve med 0 in 100 %. Regulacija zbiralnika SECOTEC zagotavlja izkoriščanje energije v skladu s potrebami za celotno območje obremenitve, zato so rezultat visoki prihranki.

Varčevanje z energijo
Najvišji možen prihranek pri energiji z regulacijo zbiralnika
Najvišji možen prihranek energije zaradi regulacije zbiralnika s hladilnimi sušilniki SECOTEC

Izkoriščenost sušilnih hladilnikov stalno niha med 0 in 100 %. Drugače kot običajna regulacija delne obremenitve se regulacija zbiralnika SECOTEC natančno prilagaja porabi električne moči v vseh fazah obremenitve.

Hladilni sušilniki SECOTEC v primerjavi s hladilnimi sušilniki z regulacijo obvoda vročih plinov pri povprečni izkoriščenosti v višini 40 % privarčujejo skoraj 60 % stroškov električne energije.

Zbiralnik hladilnega sredstva sušilnikov SECOTEC ostane v primerjavi z običajnimi postopki vedno hladen. Na ta način se stisnjeni zrak učinkovito suši tudi v fazah zagona. Kakovostna izolacija zbiralnika tudi takrat omogoča najnižjo možno porabo energije. Sušenje stisnjenega zraka s hladilnimi sušilniki SECOTEC je poleg tega izjemno energetsko učinkovito, način delovanja pa je zaradi velike kapacitete zbiralnika tudi zelo zmeren.

Najučinkovitejše sušenje v zmernem načinu delovanja
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Hladilni sušilniki SECOTEC dosegajo pri polni obremenitvi stabilno tlačno točko rosišča do +3°C. Tudi pri delni obremenitvi je tlačna točka rosišča bistveno bolj stabilna zaradi majhne nihajne širine, kot pri običajnih hladilnih sušilnikih. 

S preklopnimi načini delovanja in brez dodatnega zbiralnika hladilnega sredstva za shranjevanje hladu, izkoriščajo običajni hladilni sušilniki material izmenjevalnika toplote. Hladilne kompresorje in motorje ventilatorjev teh sušilnikov je bilo treba zato bistveno večkrat vklopiti in izklopiti, da se je zagotovil konstanten potreben hladilni učinek. 

Za zmanjšanje pogostnosti preklopov in obrabe se hladilni krog pogosto znova vzpostavi šele pri bistveno višjih tlačnih rosiščih. Posledična nihanja tlačnih rosišč poslabšajo rezultat sušenja. To pomeni tveganje, saj se korozija lahko pojavi že pri relativni vlagi stisnjenega zraka, višji od 40 % in ne šele pri nabiranju kondenzata. 

Hladilni sušilniki SECOTEC pa zaradi izredno sposobnosti shranjevanja hladu delujejo izredno prijazno do materialov. Ko je zbiralnik napolnjen, sta lahko hladilni kompresor in motor ventilatorja izklopljena bistveno bolj dolgo, ne da bi to vplivalo na stabilnost tlačnega rosišča.

SECOTEC – združljivo z načelom Industrie 4.0.
Prikaz opozorila v shemi pretoka na enoti SIGMA AIR MANAGER 4.0

S komunikacijskim modulom Modbus TCP se hladilni sušilniki SECOTEC lahko povežejo v omrežje SIGMA NETWORK (možnost serije TD). Vsi pomembnejši delovni parametri in sporočila so tako na voljo v realnem času.

To omogoča celovit sistemski nadzor celotne kompresorske postaje in ustvarja osnovo za preventivna vzdrževanja glede na potrebe.
Posledica: Največja razpoložljivost pri minimalnih stroških.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 poleg tega nudi celovit pregled nad bistvenimi delovnimi parametri hladilnega sušilnika. Opozorila in alarmi so v shemi pretoka kompresorske postaje prikazane z barvno lestvico. S klikom na znak sušilnika odprete prikaz pomembnih delovnih parametrov in sporočil v jasnem besedilu.

SECOPACK LS – sestavni del učinkovitosti
Prerez sistema za izmenjavo toplote SECOPACK
 1. Vhod za stisnjeni zrak
 2. Izhod za kondenzat
 3. Vstop hladilnega sredstva (hladno)
 4. Izstop hladilnega sredstva (toplo)
 5. Prenos toplote
 6. Izhod za stisnjeni zrak

Hladilni sušilniki serij TD, TE in TF so opremljeni z inovativnim sistemom za izmenjavo toplote SECOPACK LS. Zbiralnik latentne toplote je napolnjen z materialom, ki spreminja agregatno stanje. Stisnjeni zrak segreva material, dokler se ne stali (praznjenje zbiralnika). Pri tem sprejema latentno toploto, ki se sprošča pri taljenju. Ta je bistveno višja od toplote, ki jo lahko sprejme glede na svojo normalno specifično toplotno kapaciteto (brez spremembe agregatnega stanja). Zbiralnik latentne toplote v sušilniku serij TE in TF ima tako bistveno večjo gostoto in pri isti kapaciteti privarčuje 98 % zbirnega materiala običajnih zbiralnikov toplote.

Rezultat: visoka kapaciteta zbiralnika za stabilna tlačna rosišča in način delovanja, ki je prijazen materialu, z bistveno manjšimi potrebami po prostoru.

Inovativna regulacija delne obremenitve s tehnologijo Speicher-Plus in spreminjanjem agregatnega stanja
SECOTEC: Inovativna regulacija s tehnologijo Shranjevanje-Plus in fazni menjavi
 1. Kompresor pripravlja hladno hladilno sredstvo za sušenje stisnjenega zraka in hlajenje zbiralnika.
 2. Zbirni medij se pri konstantni temperaturi strdi in pri tem veliko količino toplote odvede prek hladilnega sredstva.
 3. Hladilno sredstvo ohlaja zbirni medij do točke izklopa.
 4. Hladilni kompresor se izklopi.
 1. Zbirni medij zagotavlja hlajenje za sušenje stisnjenega zraka in se segreva.
 2. Zbirni medij se pri konstantni temperaturi tali in pri tem nase veže veliko količino toplote iz vlažnega stisnjenega zraka.
 3. Zbirni medij se segreva do točke izklopa kompresorja.
Zgradba in funkcija
Shema zgradbe energijsko varčnih hladilnih sušilnikov SECOTEC TF
 1. Vhod za stisnjeni zrak
 2. Sistem za izmenjavo toplote SECOPACK LS
 3. Izhod za stisnjeni zrak
 4. Izhod za kondenzat
 5. Sistem za odvajanje kondenzata ECO-DRAIN
 6. Kompresor hladilnega sredstva
 1. Mikrokanalni kondenzator
 2. Ventilator
 3. Sušilnik filtra
 4. Akumulator hladilnega sredstva
 5. Ekspanzijski ventil
Tehnični podatki TD

Osnovna izvedba

ModelTD 52 TD 67 TD 73
Prostorninski tok m³/min 5,1 6,7 7,3
Izguba tlaka bar 0,12 0,11 0,13
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,31 0,37 0,49
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 0,61 0,78 0,95
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstopna temperatura °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Teža kg 132 138 138
Mere
Š x G x V mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
Priključek stisnjenega zrakaG 1½ G 1½ G 1½
Priključek odtoka kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Oskrbovanje z električnim tokom230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 0,42 0,49 0,49
potencial segrevanja ozračja631 631 631
Teža hladilnega sredstva kg 0,67 0,77 0,77

ModelTD 94
Prostorninski tok m³/min 9,4
Izguba tlaka bar 0,11
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,5
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 0,92
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 50
Vstopna temperatura °C 3 - 60
Teža kg 151
Mere
Š x G x V mm
588 x 797 x 1.515
Priključek stisnjenega zrakaG 2
Priključek odtoka kondenzataG ¼
Oskrbovanje z električnim tokom230 V / 1 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 0,56
potencial segrevanja ozračja631
Teža hladilnega sredstva kg 0,88

Tehnični podatki TE

Osnovna izvedba

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Prostorninski tok m³/min 11,5 12,5 15,5
Izguba tlaka bar 0,11 0,13 0,14
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,5 0,52 0,77
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 1,08 1,12 1,51
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstopna temperatura °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Teža kg 229 230 249
Mere
Š x G x V mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Priključek stisnjenega zrakaG 2 G 2 G 2
Priključek odtoka kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Oskrbovanje z električnim tokom400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 0,95 0,98 0,98
potencial segrevanja ozračja631 631 631
Teža hladilnega sredstva kg 1,5 1,55 1,55

Tehnični podatki TF

Osnovna izvedba

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Prostorninski tok m³/min 17 23 28
Izguba tlaka bar 0,13 0,15 0,19
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 0,79 0,97 1,11
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 1,61 2,2 2,45
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstopna temperatura °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Teža kg 345 375 395
Mere
Š x G x V mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Priključek stisnjenega zrakaDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Priključek odtoka kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Oskrbovanje z električnim tokom400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 1,77 1,83 2,15
potencial segrevanja ozračja631 631 631
Teža hladilnega sredstva kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Prostorninski tok m³/min 34
Izguba tlaka bar 0,17
Električna poraba moči pri 50 % Vol. kW 1,29
Električna poraba moči pri 100 % Vol. kW 2,87
Obratovalni nadtlak bar 3 - 16
Temperatura okolice °C 3 - 45
Vstopna temperatura °C 3 - 60
Teža kg 420
Mere
Š x G x V mm
835 x 1.230 x 2.000
Priključek stisnjenega zrakaDN80 PN16 DIN
Priključek odtoka kondenzataG ¼
Oskrbovanje z električnim tokom400 V / 3 / 50 Hz
Hladilno sredstvoR-513A
Teža hladilnega sredstva kot ekvivalent CO2 t 2,84
potencial segrevanja ozračja631
Teža hladilnega sredstva kg 4,5