Absorber z aktivnim ogljem

Z neprekinjenim delovanjem do najvišje kakovosti zraka

Kaeserjevi absorberji z aktivnim ogljem serije ACT zanesljivo odstranjujejo oljne hlape in vonjave. Nameščeni so po sušenju in predhodnem filtriranju stisnjenega zraka ter zagotavljajo vsebnost ostanka olja stopnje 1 v skladu s standardom ISO 8573-1, tako da ščitijo tudi občutljive proizvodne postopke.

Zaradi velikih količin zelo kakovostnega aktivnega oglja in trajne majhne izgube tlaka so izjemno gospodarni. Tako zdržijo do 12.000 obratovalnih ur kompresorja brez menjave aktivnega oglja. Serijski kazalnik olja opozarja na morebitne motnje obratovanja.

 • Vsebnost ostanka olja je v območju koncentracije 0–0,01 mg/m³
 • Prostorninski tok 1,60–155,50 m³/min
 • Najvišji obratovalni tlak 10 ali 16 barov, dodatno pa je na voljo tudi 45 barov

Prednosti

 • Občutno boljša čistost od mejne vrednosti za stopnjo 1:
  Stopnja 1 v skladu s standardom ISO 8573-1 je dosežena že pri vsebnosti ostanka olja 0,01 mg/m³. Kaeserjevi adsorpcijski sušilniki ACT lahko dosežejo vsebnosti ostanka olja, ki so še znatno nižje. Zato lahko trajno zagotavljajo upoštevanje mejne vrednosti.
 • Nizki stroški vzdrževanja:
  Kaeserjevi absorberji ACT imajo zaradi bogato dimenzionirane količine zelo učinkovitega aktivnega olja in optimalnega pretoka zraka zelo dolge intervale menjave. Nameščeni so v zaščitnem, izjemno robustnem jeklenem okviru.
 • Minimalna izguba tlaka:
  Bogato dimenzionirani prerezi vstopnih in izstopnih odprtin zagotavljajo trajno nizek diferenčni tlak, s čimer izboljšujejo gospodarnost.
Popolna dopolnitev: Filtri za stisnjeni zrak KAESER
Aktivno ogljeni adsorber družbe Kaeser Kompressoren

Aktivno ogljeni adsorberji ACT morajo biti vedno opremljeni s Kaeserjevimi filtri. Ko sta predhodni in naknadni filter nameščena, zavarujta najdaljšo življenjsko dobo aktivnega oglja in preprečita vdor ogljikovega prahu v očiščen stisnjen zrak - pri zelo majhnih izgubah tlaka.

 

Podrobnosti izdelka

Oprema

Serijska oprema

 • Posoda z absorbcijskim sredstvom vključno z aktivno ogljenim polnilom, pretočni razdelilniki iz nerjavnega jekla zgoraj/spodaj ter ločeni polnilni in izpraznitveni nastavki zgoraj/spodaj
 • Opremljen z merilnikom tlaka za posodo in napravo za razbremenitev tlaka s kazalnikom olja (za možnost obratovalnega tlaka 45 barov)
 • Prednameščen vod za vhod in izhod za stisnjeni zrak
 • Stabilno ohišje, dvokomponentno vlažno lakiranje

Možnosti

 • Izvedba brez silikonov skladno s standardom družbe VW PV 3.10.7
 • Obratovalni tlak 16 / 45 barov za modele ACT 16 – 140
 • Obratovalni tlak 10 barov za modele ACT 175 – 1555
Zmanjšanje stroškov za celotno življenjsko obdobje!

Aktivno ogljeni filter

Aktivno ogljeni filter družbe Kaeser Kompressoren
 filtrski element KA

Aktivno ogljeni adsorber + filter za prah

Nižji stroški za celotno življenjsko obdobje z aktivno ogljenim andsorberjem in filtrom za prah družbe Kaeser Kompressoren
 ACT-zaščita z aktivnim ogljem
  filter za prah KD
 prihranek ACT+KD

Predpostavke:
Stroški investicije, servisa (material, delo in odstranjevanje), pri naslednjih intervalih menjave: ACT-aktivno ogljeno polnilo pri 12.000 obr. urah, filter za prah pri 6.000 obr. urah, aktivno ogljeni filter pri 1.000 obr. urah; letno odplačilo dolga na 10 let

Nizki stroški za celotno življenjsko obdobje

Pri stalni potrebi po stisnjenem zraku je uporaba Kaeserjevih aktivno ogljeni adsorberjev ACT stroškovno ustreznejša od običajnih filtrov z aktivnim ogljem. Zaradi daljših intervalov vzdrževanja so stroški za celotno življenjsko obdobje običajno v tretjem letu enaki stroškom življenjskega obdobja kakovostnih filtrov z aktivnim ogljem.
V naslednjih letih se izkažejo kot daleč najugodnejša alternativa. Poleg tega je stisnjen zrak bistveno bolj na voljo, saj je manj vzdrževalnih posegov.

Zgradba in funkcija
Shema pretoka stisnjenega zraka pri aktivno ogljenim adsorberjem družbe Kaeser Kompressoren
 1. Vhod, stisnjen zrak
 2. Predhodni filter (opcija)
 3. Odprtina za odvajanje kondenzata
 4. Posoda z adsorbcijskim sredstvom
 5. Razdelilnik toka iz nerjavnega jekla
 1. Aktivno ogljeno polnilo
 2. Naknadni filter (opcija)
 3. Izhod stisnjenega zraka
 4. Reduktor tlaka
 5. Indikator olja
Tehnični podatki

Tehnične podatke najdete v tej brošuri: