Naši enotni bloki puhal: serija OMEGA


Robustne vrste – primerne za vsako uporabo

Pri naših enotnih blokih puhal imate izbiro. Serija OMEGA s svojimi trokrilnimi rotorji z malo nihanja vam ponuja različna puhala z vrtljivim batom za stacionarno ali mobilno uporabo. Nastajajo v najsodobnejših, klimatiziranih obdelovalnih centrih CNC, preizkušena pa so pod največjimi obremenitvami.

 • Puhala z vrtljivim batom za raznoliko uporabo – stacionarno in mobilno, za delovanje ob nadtlaku ali podtlaku – za črpanje zraka ali dušika (OMEGA P in PN)
 • Puhala s krom-nikljevimi legiranimi komponentami za področje vakuumske destilacije/recikliranja procesne vode (OMEGA B)
 • Puhala s podtlakom s predvhodnim hlajenjem za še več zmogljivosti – primerno za izmenjujoče delovanje ob nadtlaku in podtlaku na silosnih in sesalnih vozilih (OMEGA PV)
 • Vakuumske črpalke z rotacijskim batom za proizvodnjo finega vakuuma (OMEGA WVC) v povezavi s predčrpalko

Prednosti

 • Nadpovprečna življenjska doba:
  Valjčni ležaji 100 % prevzamejo sile plina, ki delujejo na rotorje. Življenjska doba ležajev, ki so vgrajeni v puhala, se poveča na vse do 100 000 obratovalnih ur.
 • Višja stopnja dobave = višja učinkovitost:
  Zaradi izjemno natančne izdelave dosegamo najmanjše možne reže med rotorjem in ohišjem. Na ta način se skozi reže izgubi manj črpalnega toka.

Dobičkonosno zaradi nizkih stroškov Life-Cycle-Costs
Stroški za celotno življenjsko dobo

Naša celotna zasnova za optimalno donosnost: Največja energetska učinkovitost, najvišja razpoložljivost stisnjenega zraka in servisno ter svetovalno omrežje po vsem svetu s hitrimi odzivnimi časi.

 

Podrobnosti izdelka

Puhala z vrtljivim batom OMEGA P
Puhala z vrtljivim batom s profilom OMEGA Profil

Področje uporabe

Stacionarno ali mobilno, delovanje ob nadtlaku ali podtlaku – naša puhala so primerna za uporabo na številnih področjih. Na primer:

 • v vodnem gospodarstvu (pri prezračevanju čistilnih bazenov)
 • pri ustvarjanju pihalnega zraka (sušenje, hlajenje, ločevanje...)
 • pri oskrbi z zrakom za gorilnike
 • za pnevmatski transport praškov in granulatov

Puhala z vrtljivim batom za črpanje dušika: Model OMEGA PN
Puhalo z vrtljivim batom OMEGA P

Območje uporabe
Določen razsuti tovor je treba prevažati v zaprtih sistemih v dušikovi atmosferi.
Puščanja vseh komponent sistema – torej tudi komponent puhal z vrtljivim batom – je treba zmanjšati na minimum.
Posebej za to območje porabe razvita puhala tipa PN so na voljo s tremi različnimi tesnjenji vrtilnih območij pogonskih gredi – pri tesnilu z drsnim obročem (glejte sliko) celo brez obrabe.

Podtlačno puhalo s predvhodnim hlajenjem: Model OMEGA PV
Podtlačno puhalo OMEGA PV – sesalni del

Področje uporabe

 • Uporaba v grobem vakuumskem območju do 100 mbarov (abs) oz. 900 mbarov tlačne razlike
 • Sesalna kapaciteta ob podtlaku do 120 m³/min
Primeri uporabe
 • mobilna uporaba. npr. v sesalnih in silosnih vozilih

Podtlačno puhalo OMEGA PV – način delovanja

Način delovanja
Če je vakuum (rumena barva) zaprt med rotorjem in ohišjem, potem pri nadaljnjem vrtenju rotorjev zrak iz okolja (modra barva) prek t.i. predvhodnih kanalov prodira v blok puhala.
Prostorninski toki, ki izvirajo iz vakuuma in okolice, se pomešajo in toplota, ki nastaja med stiskanjem, se porazdeli na nekajkrat večjo zaprto zračno maso.
Na ta način se lahko dosežejo enake končne temperature stiskanja kot z normalnimi bloki puhal.

Puhalo s parno kompresijo in izparevanjem: Model OMEGA B
Puhalo s parno kompresijo in izparevanjem: Model OMEGA B

Področje uporabe

 • posebej razvito za stiskanje vodne pare v podtlačnem delovanju – v povezavi s hlajenjem vbrizga vode

Oprema

 • Rotorji in ohišje bloka iz litega nerjavnega jekla oz. kromovega-nikljevega legiranega litega železa
 • različno, posebno tesnjenje rotacijskih območij (brez korozije in z malo obrabe)
 • različno, posebno tesnjenje rotacijskih območij pogonskih gredi, glede na pogoje okolja
 • Navpična smer črpanja od zgoraj navzdol (prilagodljivo številnim situacijam vgradnje)

Vakuumska črpalka z vrtljivim batom: Tip WVC
Vakuumska črpalka z vrtljivim batom WVC

Področje uporabe

 • za uporabo na področju ustvarjanja finega vakuuma
 • Nazivna sesalna kapaciteta do 6800 m³/h
 • suho stiskanje
 • za uporabo v črpališčih v povezavi s predčrpalkami za povišanje sesalne kapacitete in podtlaka
Skrajšan čas črpanja zaradi frekvenčnega pretvornika.
Prek opcijskega frekvenčnega pretvornika lahko do istočasnega vklopa vakuumske črpalke z vrtljivim batom in predčrpalke pride že pri atmosferskem tlaku.

Puhalo z vrtljivim batom OMEGA P – način delovanja
Puhalo z vrtljivim batom OMEGA P – način delovanja
 1. Vsesavanje
 2. Prečrpavanje na tlačno stran
 1. Izenačevanje tlaka
 2. Potisk

Vrtenje vrtljivih batov na sesalni strani zrak zapre med rotor in ohišje. Z nadaljnjim vrtenjem konica rotorja doseže začetek ekscentrične odprtine v ohišju. Ta "predvhodni kanal" je namenjen postopnemu izenačevanju tlaka med zaprtim sesalnim zrakom in zrakom, ki teče iz tlačne strani. Pri dvokrilnih puhalih pa zrak nenadoma preide iz tlačne strani v črpalno komoro. Zato trokrilna puhala v primerjavi z dvokrilnimi ustvarjajo manj tresljajev. Na koncu je zrak iztisnjen z upori, ki vladajo v priključenem cevovodu.