Uredba o F-plinih

Vpliv uredbe EU o F-plinih na hladilne sušilnike za stisnjeni zrak

Uredba o F-plinih EU 517/2014 je namenjena zmanjševanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov, s čimer naj bi se omejilo segrevanje ozračja. V Evropi je zakonsko obvezujoča. 

Uredba prepoveduje začetek uporabe določenih toplogrednih plinov in hladilnih naprav ter poleg tega s kvotnim sistemom skrbi za bistveno manjšo ponudbo hladilnih sredstev, ki so običajna za trg. Za hladilna strokovna podjetja in uporabnike določa tudi razširjena pravila glede ravnanja s fluoriranimi toplogrednimi plini.

Na podlagi najpogosteje zastavljenih vprašanj bomo v prihodnje poskusili to zapleteno področje poenostaviti, da bi bilo primerno za vsakdanjo rabo. Podrobnejše informacije najdete v dokumentu o stališču.

Za koga je pomembna nova uredba o F-plinih?

Dokument o stališču je pomemben za tiste, ki hladilne sušilnike nabavljajo, prodajajo, uporabljajo, servisirajo, vzdržujejo ali odstranjujejo znotraj držav EU.

Na katere hladilne sušilnike se nanaša?

Nanaša se na hladilne sušilnike, ki se jih uvaža v EU, jih tu proizvaja, upravlja, servisira, vzdržuje in odstranjuje, če ti za svoje obratovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline. Naprave, ki so običajne na današnjih trgih, uporabljajo za hladilna sredstva praviloma flouroogljikovodik (HFKW). Pri tem so to fluorirani toplogredni plini. 

Glede na uredbo uvršča ta dokument o stališču hladilne sušilnike za sušenje stisnjenega zraka in inertnih plinov pod stacionarne hladilne naprave. Hladilne sušilnike ocenjuje kot hladilne naprave, ki so zasnovane za uporabo v obrti in industriji. Predpisi za začetek uporabe gospodinjskih hladilnih naprav, zamrzovalnih naprav ali naprav za industrijsko uporabo ne veljajo za hladilne sušilnike.

Kaj je novega v primerjavi s staro uredbo o F-plinih?

Z začetkom veljavnosti nove uredbe EU 517/2014, dne 01. 01. 2015, stara uredba EU o F-plinih 842/2006 ne velja več. Do takrat veljavne zahteve v osnovi še vedno veljajo in so bile nadgrajene. Na naslednjih področjih so bile postavke, posebej pomembne za hladilne sušilnike, nanovo določene:

  • Upad tržne ponudbe običajnega hladilnega sredstva (od 14. člena naprej)
  • Obveznost objave za hladilne sušilnike in njihova hladilna sredstva (12. člen)
  • Prepoved R-404A za vzdrževanje sušilnikov s količinami polnjenja od 10,2 kg (13. člen)
  • Prepoved začetka uporabe hladilnih sušilnikov R-404A (11. člen) 
  • Nove mejne vrednosti in obveznosti za beleženje za preverjanja tesnjenja (3.–4., 6. člen)
  • Certificiranje serviserjev (10. člen)
  • Ponovno pridobivanje hladilnih sredstev na koncu življenjske dobe (8. člen).

Ali bodo danes običajna hladilna sredstva v prihodnosti še na voljo?

Trenutno so na trgu na voljo vsa do sedaj običajna hladilna sredstva za hladilne sušilnike. Razpoložljivost določenih hladilnih sredstev se bo poslabšala. Nekatera hladilna sredstva, kot npr. R-404A, v določenem času sploh ne bodo več na voljo na trgu. Posamezno trajanje in obseg razpoložljivosti današnjih hladilnih sredstev je močno odvisen od njihovega toplogrednega učinka. To je izračunano na podlagi zmnožka toplogrednega potenciala, kratko "GWP" ("global warming potential"), sestavine hladilnega sredstva in njihove posamezne ugotovljene mase v metričnih tonah. Ta izdelek se imenuje ekvivalent CO2.

Kaj je vzrok za upad tržne ponudbe današnjih hladilnih sredstev?

Za uredbo je bilo izračunano letno povprečje fluoriranih toplogrednih plinov, ki so bili v prometu v EU v obdobju od leta 2009 do 2012. Ta količina, izrecno kot ekvivalent CO2, je bila za leto 2015 trdno zapisana kot 100 % osnova. Do leta 2030 se mora postopoma znižati na 21 %. Ta postopek je opisan kot Phase-Down.

Ali je za uporabnika smiselno ustvariti zalogo R-4054A za servis na obstoječih napravah?

Ne. Fluorirane toplogredne pline lahko za namestitev, servis, vzdrževanje in popravila nabavijo samo podjetja, ki so certificirana v smislu uredbe ali zaposlujejo certificirano osebje. Poleg tega je treba upoštevati, da se lahko nov R-404A od 01. 01. 2020 uporablja za servis samo še pri napravah s količinami polnjenja, nižjimi od 10,2 kg. Zato je treba preveriti predelavo na alternativno hladilno sredstvo.