Izračun padca tlaka v cevovodih

Izberite enoto

Kot decimalno ločilo uporabite piko! (Za tisočice ni uporabljenih ločil.)

Izračun padca tlaka

m³/min
m
bar
mm
bar

Nazivno dolžino cevovodov izračunamo prek dodajanja dolžine ravnih cevovodov in enakovrednih dolžin zgrajenih armatur.
Enake dolžine armatur lahko v grobem ocenimo s spremljajočim programom ali pa jih približno določimo z dodatkom 60 % dolžine ravnih cevovodov, t.j. nazivna dolžina = ravna dolžina cevovoda x 1,6.
Izračun je veljaven za gladke cevi.

Izračun enakovrednih dolžin cevi

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m