Pretvorba v standardne kubične metre

Kot decimalno ločilo uporabite piko! (Za tisočice ni uporabljenih ločil.)


Standardna prostornina se izračuna na podlagi standardnih pogojev:

pri tlaku 101.325 kPa (760 Torr) in
DIN 1343: temperatura 273.15 K (0 °C/32 °F)
ISO 2533: temperatura 288.15 K (15 °C/59 °F)

Standardno stanje glede na standard DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Standardno stanje glede na standard ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Resnična vrednost

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
Torr
°C
K
°F
mbar(a)