Z družbo Kaeser Kompressoren varno skozi Uredbo o F-plinih

Izvajanje Uredbe o F-plinih EU 517/2014 predstavlja velike izzive za proizvajalce, servis in uporabnike.
Posebej vi kot uporabnik morate te izzive poznati in upoštevati, da lahko pravočasno načrtujete investicije in sprejemate trajne odločitve.

Družba KAESER se je intenzivno ukvarjala s to tematiko in s prehodom na podnebju prijazno hladilno sredstvo R-513A tudi v prihodnosti ponuja varnost glede oskrbe za vse trenutne in prihodnje modele.

Zmanjšanje toplogrednih plinov – zniževanje

Pri zniževanju gre za postopno zmanjševanje proizvedenih delno fluoriranih toplogrednih plinov s ciljem zmanjšanja porabe. Za izvajanje zniževanja EU določa ustrezen letni delež vsakega proizvajalca hladilnega sredstva oz. uvoznika kot posamezno kvoto. Ta kvota je izražena v ekvivalentu CO2 (GWP x količina). Osnovno predstavlja leto 2015 – srednja vrednost od leta 2009 do leta 2012 – s 100 %. Do leta 2030 bo EU kvoto postopoma znižala na 21 %.

Z družbo Kaeser Kompressoren skozi Uredbo o F-plinih.

Kakšne so posledice?

Če želijo proizvajalci oz. uvozniki v EU prodajati enake ali višje količine, morajo:

  • trenutna hladilna sredstva z višjimi toplogrednimi potenciali (GWP) vse bolj izločati iz ponudbe;
  • ponujati vse več podnebju prijaznih hladilnih sredstev z nižjim toplogrednim potencialom;
  • prodajati vse več hladilnih sredstev brez kvot – neprimerno za današnje hladilne sušilnike.

Posledice za hladilna sredstva z visokimi toplogrednimi potenciali:

  • Padec ponudbe na trgu oz. razpoložljivosti. Posledica tega je, da lahko pri vzdrževanju in popravilih pride do ozkih grl glede oskrbe.
  • Cene se dvigajo. Kar privede do visokih stroškov vzdrževanja in popravil.

Izvesti morate naslednji postopek:

1. Pri prvem nakupu: Uporabite sušilec R-513A
Družba Kaeser Kompressoren v svojih hladilnih sušilnikih uporablja hladilno sredstvo R-513A.

Zaradi visokega toplogrednega potenciala današnjih hladilnih sredstev Uredba o F-plinih skrbi za njihovo zmanjševanje in s tem drastično podražitev. Zato bo družba KAESER uporabljala novo, podnebju prijazno hladilno sredstvo R-513A. Prehod bo v letu 2019 izveden za vse ločene in integrirane hladilne sušilnike.

S toplogrednim potencialom samo 613 je R-513A zelo podnebju prijazen in s tem dolgoročno razpoložljiv. Prehod ne bo imel nobenih bistvenih vplivov na dosedanje podatke o moči trenutnih modelov R-134a družbe KAESER. Tako bo izjemna obremenljivost sušilnikov v najzahtevnejših obratovalnih pogojih – kot npr. pri visokih temperaturah ali umazaniji na kondenzatorjih – ohranjena.

R-513A ni niti strupen niti gorljiv. Zato ne predstavlja dodatnih zahtev za uporabnika in ponudnike servisnih storitev. Prehod na R-513A bo izveden šele sedaj, saj so hladilno sredstvo in dovoljenja za potrebne sestavne dele šele pred kratkim na voljo na trgu.

2. Zamenjava starih sušilnikov R-404A

Uredba o F-plinih omejuje uporabo hladilnih sredstev s toplogrednim potencialom (GWP) od 2500 naprej. Torej velja tudi za hladilno sredstvo R-404A v hladilnih sušilnikih. Od 1. januarja 2020 v hladilnih sušilnikih s prostorninami od 10,2 kg naprej za vzdrževanje ni več dovoljeno uporabljati R-404A. Od 1. januarja 2030 naprej bo uporaba v celoti prepovedana.

Veliki proizvajalci hladilnih sredstev so se že odzvali in ne ponujajo več plinov z visokim GWP. Razpoložljivost pri popravilih ni več zagotovljena tudi pri manjših hladilnih sušilnikih. Za R-404A sicer obstaja nadomestno hladilno sredstvo, vendar pa je njegov toplogredni potencial prav tako relativno visok. Zato to nadomestno sredstvo ne predstavlja dolgoročne alternative. Poleg tega bi lahko njegova uporaba zahtevala predelave.

Zaradi tega priporočamo, da starejših naprav ne prilagajate na nadomestno hladilno sredstvo, ampak da jih čim prej zamenjate. Nakup novih hladilnih sušilnikov R-404A v celoti odsvetujemo. Družba KAESER vam bo v tem primeru rade volje svetovala in ima pripravljene primerne rešitve.

3. Preprečevanje s certificiranim servisom

Uredba o F-plinih ne navaja nobenih prepovedi za obratovanje s tovarniško napolnjenimi hladilnimi sredstvi. Med rednim obratovanjem se na hladilnih sušilnikih družbe KAESER ne pojavljajo puščanja. Zato redno polnjenje ni potrebno. Za čim daljše ohranjanje tega stanja, je treba izvajati redne preglede. Pravočasno odkrivanje puščanj in uvedba primernih ukrepov uporabniku omogoča preprečiti drage izpade ali popravila. Tako lahko npr. uhajanje hladilnega sredstva brez zadostnega mazanja pogosto privede do škode na kompresorju. Poleg tega je treba na zadevnih napravah obvezno izvesti preverjanja glede tesnjenja.

Vendar pozor: Servis, ki ga ne izvajajo certificirani strokovnjaki, in ki nima vse potrebne dokumentacije, ni dovoljen. Uredba o F-plinih pri ponovljenih prekrških za servisno osebje, vzdrževalce in uporabnike predvideva resne sankcije. Vendar pa so razpoložljivi strokovnjaki zaradi višjih zahtev Uredbe o F-plinih zelo obremenjeni. Zato morajo ponudniki hladilnih sušilnikov najti rešitve za učinkovit dostop do certificiranih strokovnjakov, da se lahko zagotovi pravočasen in ustrezen servis. Servis družbe KAESER je zanesljiv in certificiran partner.      

4. Spremljanje sušilnikov R-407C in R-410A
Pazite na to, katero hladilno sredstvo uporablja vaš hladilni sušilnik.

R-407C in R-410A se v hladilnih sušilnikih pogosto uporabljata. Ti za proizvajalca stroškovno ugodni hladilni sistemi pa skrivajo neugodnosti za uporabnike. Tako je pri visokih temperaturah omejena sposobnost pretoka. Poleg tega imata R-407C in R-410A občutno višje toplogredne potenciale kot R-134a. Zato bo predvidoma vpliv manjšanja ponudbe in rasti cen na ta hladilna sredstva večji.

Na voljo so sicer nadomestna hladilna sredstva s podobnimi lastnostmi, vendar so se do sedaj vsa izkazala za gorljiva. Trenutni hladilni sušilniki niso primerni za uporabo gorljivih hladilnih sredstev. Naknadna prilagoditev praviloma ni ekonomična. Zato srednjeročno obstaja nevarnost izgube zmožnosti popravljanja. V primeru puščanja nastanejo za uporabnika ogromni stroški popravil. Naprave je v teh primerih morda potrebno celo demontirati. To velja tudi za priključne sušilnike kompresorjev. Zato vam odsvetujemo nakup novih sušilnikov R-407C in R-410A. Družba KAESER vam ponuja druge možnosti.