Izračun kondenzata

Izberite enoto

Kot decimalno ločilo uporabite piko! (Za tisočice ni uporabljenih ločil.)

Zrak iz okolice

m³/najm.
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. kompresor

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. sušilnik

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Skupni kondenzat

l/h
h
l
l