Svetovalec za tehnologijo stisnjenega zraka

Kaeserjev svetovalec: pravi naslov za vse, ki jih zanima tehnologija stisnjenega zraka na splošno in iščejo dodatne informacije o njej. Svetovalec vam nudi zanesljive informacije, spodbude in strokovne nasvete o tej temi.

Vsebina svetovalca za tehniko stisnjenega zraka

 • Kaj je stisnjen zrak?
 • Gospodarna obdelava stisnjenega zraka
 • Čemu služi sušenje stisnjenega zraka?
 • Pravilno odvajanje kondenzata
 • Ugodna in varna obdelava kondenzata
 • Učinkovito krmiljenje kompresorjev
 • Krmiljenje tlačnega pasu:
  • optimalna uskladitev kompresorjev, ki temelji na porabi
  • Varčevanje z energijo prek ponovnega pridobivanja odpadne toplote
 • Preprečevanje izgube energije:
  • ponovno načrtovanje omrežja za stisnjen zrak
  • Sanacija omrežja za stisnjen zrak
 • Pravilno načrtovanje kompresorjev:
  • analiza potrebe po stisnjenem zraku (ADA)
  • Ugotavljanje najgospodarnejše zasnove
  • Analiza potrebe po stisnjenem zraku – ugotavljanje dejanskega stanja
  • Učinkovito hlajenje postaje kompresorja: zračno hlajenje
 • Pravilno upravljanje sistemov za stisnjen zrak:
  • zanesljivost in dolgotrajna optimizacija stroškov