Uredba o embalažah

Informacije o izvajanju spremenjene Uredbe o embalažah v podjetju KAESER KOMPRESSOREN v Nemčiji

1. 1. 2009 je v Nemčiji začela veljati spremenjena Uredba o embalažah. Ta Uredba se nanaša na vse embalaže, ki so dane na trg.

Pojem zasebnega končnega uporabnika je bil spremenjen, nova opredelitev je navedena spodaj – med zasebne končne uporabnike od 1.1.2009spadajo :

 • Gospodinjstva

in primerljiva zbirna mesta embalaže, kot so

 • restavracije

 • hoteli

 • menze

 • uprave

 • vojašnice

 • bolnišnice

 • izobraževalne ustanove

 • dobrodelne ustanove

 • svobodni ustvarjalci

 • tipična zbirna mesta na področju kulture, kot so kinodvorane, opere, muzeji

 • tipična zbirna mesta za prostočasne dejavnosti, kot so počitniški kompleksi, parki, stadioni, počivališča

 • kmetije in obrtna podjetja, ki razpolagajo s papirjem, lepenko, kartonom in lahko embalažo ter imajo vsebnike, ki za posamezen material ne presega prostornine 11000 litrov.

 

Za reciklažo embalaže zasebnih končnih uporabnikov smo 1. 1. 2009 začeli sodelovati s pooblaščenim podjetjem za odstranjevanje odpadkov Interseroh . Tako so vse neposredno pridobljene ali kupljene embalaže KAESERJEVIH KOMPRESORJEV potrjenev skladu s 6. razdelkom Uredbe o embalažah.

 

Tako lahko vsi zasebni končni uporabniki embalažo izdelkov Kaeser odvržejo v zbiralnike za embalažne materiale .

 

V Coburgu decembra 2008