Preračunavanje enot

Kot decimalno ločilo uporabite piko!

Tlak

kPa
mbar
psi
at
atm
mm Ws
Torr
Moč

kW
KM
hp
kpm/s
cal/s
kcal/h
Varčevanje energije

kWh
kpm
kcal
kJ
Prostornina

l
ft³
in³
yd³
britanski galon
ameriški galon
Prostorninski tok

m³/najm.
l/najm.
l/s
cfm
Temperatura

°C
K
°F