Predpisi

KAESER KOMPRESSOREN kot proizvajalec in vi kot upravljavec naprav za stisnjen zrak ste zavezani k upoštevanju standardov in zakonskih predpisov. Na teh straneh vas podrobno seznanimo z ustreznimi direktivami.

REACH

Kaeser izvaja Uredbo REACH – Uredba št. 1907/2006 Evropskega parlamenta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Uredba o embalažah

Kaeser upošteva nemško Uredbo o embalažah, ki je bila sprejeta 1. 1. 2009. Nanaša se na vse embalaže, ki so dane na trg.

Uredba o F-plinih

Pomagamo vam pri razumevanju določenih obveznih predpisov o ravnanju z opremo za hlajenje na osnovi klorofluoroogljikovodikov in pri pravilnem upoštevanju teh predpisov na vašem servisnem področju.