REACH

Informacije o izvajanju uredbe REACH v podjetju KAESER KOMPRESSOREN

1. 7. 2007 je začela veljati Uredba št. 1907/2006 Evropskega parlamenta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Ta Uredba velja za vse

  • proizvajalce

  • uporabnike

  • uvoznike

kemikalij in pripravkov. Področje uporabe je EU.

 

Od 1. 12. 2010 morajo biti kemikalije, ki so v količinah nad 1000 ton/leto na področju veljavnosti EU

  • proizvedene

  • dane na trg

  • uvožene

registrirane.

 

Vse zadevne snovi v izdelkih podjetja KAESER KOMPRESSOREN so bile registrirane pravočasno.

Die aktuelle Fassung der Verordnung können Sie in allen EU-Amtssprachen finden unter: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

V Coburgu, 13. 12. 2010

 

Te informacije si lahko prenesete z naše strani za prenose v vseh uradnih jezikih EU.