Postopkovna navodila

V nadaljevanju pojasnjujemo strukturo naše dokumentacije, pri čemer postopki veljajo samo v Coburgu (D) in Geri (D).

Postopkovna navodila se delijo v štiri kategorije postopkov:

  1. Postopki upravljanja – odgovornost najvišjega vodstva
  2. Podporni postopki – upravljanje z viri
  3. Ključni procesi – realizacija proizvodnje
  4. Meritve, analize in izboljšave

Vsaka kategorija postopkov je razčlenjena v poslovne postopke, poslovni postopki spet v glavne postopke in glavni postopki v delne postopke.