Podporni postopki – upravljanje z viri

Podporni postopki opisujejo, kako se ugotavljajo in zagotavljajo zahtevani viri, ki so potrebni, da

  • je mogoče naše delo znotraj podjetja oblikovati kar najbolj učinkovito ter
  • lahko naše izdelke in storitve ponujamo za popolno zadovoljstvo strank
Logistika: Hitra dobava delov

Upravljanje osnovnih in matičnih podatkov

V upravljanju osnovnih in matičnih podatkov je določeno ravnanje pri beleženju, pripravi, spreminjanju in izdajanju seznamov delov, delovnih načrtov, matičnih podatkov materialov, matičnih podatkov strank, matičnih podatkov dobaviteljev, matičnih podatkov osebja in časovnih študij. Vsi uporabljeni podatki se vnesejo v sistem SAP.

Upravljanje dokumentov in zapisov

Poslovni postopek upravljanje dokumentov in evidenc določa pripravo/spreminjanje internih dokumentov ter beleženje in upravljanje eksternih dokumentov (dobavni dokumenti, atesti itd).

Evidence pravnih zahtev na področju okolja, varnosti pri delu, izvoza in uvoza ter energijske politike se v rednih intervalih preverjajo, evidentirajo se novosti in oceni se njihovo upoštevanje. Eventualno se določijo popravni ukrepi, katerih izvajanje se nadzoruje in zagotovi. Dostop do evidenc pravnih zahtev je zagotovljen s strukturo dokumentacije, o ravnanju s katero usposobimo vse sodelavce.

Upravljanje osebja

Upravljanje osebja zajema naslednje glavne postopke:

  • Načrtovanje osebja
  • Razvoj osebja
  • Podpora osebju
  • Pridobivanje osebja

Priprava infrastrukture

Pod zagotovitvijo infrastrukture najdete glavne postopke o vzdrževanju in popravilih stavb, voznega parka in vsakršne opreme ter postopke o zagotavljanju in nadzoru testne opreme.

Strateški nakup

Poslovni postopek strateškega nakupa zajema nabavo surovin in delov, izbiro in oceno dobaviteljev. Kupljeni deli se smejo uporabiti samo, če izpolnjujejo določene kakovostne zahteve glede tipa, materiala, izvedbe, razreda itd. Kakovost vseh delov, polizdelkov in končnih izdelkov, ki gredo skozi podjetje, mora biti zagotovljena v vsakem trenutku.

Trženje

K poslovnemu postopku trženje spadajo glavni postopki opazovanja trga, določitve programa izdelkov, cen in distribucijskih kanalov, predstavitve na trgu, priprave in objave prodajne dokumentacije ter ohranjanja stikov s strankami.