Quality, Environmental, Occupational Safety & Energy Management (QUSEM)

Kvaliteta je bila vedno najvišja vrednota našega podjetja. Uspeh našega podjetja je neločljivo povezan s kvaliteto naših proizvodov in uslug.

Naš prvotni sistem upravljanja s kvaliteto se je postopoma širil in vključil področja, ki so povezana z okoljevarstvenim (poklicnim), varnostnim in energetskim upravljanjem, kar vključujemo v podjetja KAESER KOMPRESSOREN po vsem svetu.

Kratica QUSEM je krajšava za Quality (kvaliteto), Safety (varnost), Environment (okolje) in Management (vodenje).

V našem sistemu QUSEM dokumentiramo, kako izpolnjujemo zahteve pridobljenih standardov:

 • ISO 9001:2015(za Mobilair: vključno z European Road Traffic Regulations – Evropskimi cestnimi regulativami)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018
 • OHSAS 1800 :2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series / Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu)

Uporabljeni so naslednji pripomočki:

 • V naših enotah zaposlujemo sodelavce z zahtevano izobrazbo in kvalifikacijami ter jim omogočamo nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje.
 • Poskrbimo za vse potrebne vire.
 • Pisna navodila so na voljo za vsa vprašanja, ki zadevajo standarde in omogočajo, da lahko kadarkoli pokažemo, da naši zaposleni delajo v skladu s temi navodili in standardi.
 • Ključni pokazatelji izvajanja na različnih področjih so primerjani in ocenjevani s cilji in kazalci prejšnjih obdobij.
 • Redne revizije.
 • Predani smo implementaciji nadaljnjih izboljšav s pomočjo CIP meritev (CIP = Continuous Improvement Process = (Proces stalnih izboljšav)

Naš sistem QUSEM sestavljajo naslednji dokumenti:

 • priročnik QUSEM, ki zagotavlja pregled naše QUSEM dokumentacije in služi kot informacija za stranke in sodelavce,
 • procesi QUSEM, ki opisujejo naše procese,
 • delovna navodila QUSEM, ki podrobno opisujejo aktivnosti in
 • obrazci QUSEM za dokumentacijo.

Delovna navodila in obrazci, ki so navedeni v Postopkih.
Delovna navodila in obrazci so razporejeni in številčeni glede na funkcionalna področja.

Naša politika podjetja je orodje, s katerim želimo razložiti naša osnovna načela našim zaposlenim in strankam.
Ta politika se redno ocenjuje in dopolnjuje, če je potrebno glede na spreminjajoče pogoje.

Locations

Sistem kvalitete, okoljevarstva, poklicne varnosti in upravljanja z energijo podjetja KAESER KOMPRESSOREN SE je vključen na sledečih lokacijah:

 • v Coburgu,
 • na naših nemških lokacijah,
 • v povezanih družbah za operativno upravljanje KAESER KOMPRESSOREN,
 • v vseh mednarodnih podružnicah, ki uporabljajo SAP.
V Sloveniji se IMS uporablja v:

KAESER KOMPRESORJI d.o.o.
Miklavška cesta 77
2311 Hoče

Politika podjetja velja za vse lokacije in podružnice KAESER ter izdelke in storitve KAESER.

Prenosi