Integriran sistem upravljanja

Kakovosti pri nas že od nekdaj posvečamo posebno pozornost. Konec koncev uspeh našega podjetja temelji na kakovosti naših izdelkov in storitev.

Naš začetni sistem za upravljanje kakovosti je bil postopoma razširjen s področji okolja, varstva (pri delu) in upravljanja z energijo ter prenesen v integriran sistem upravljanja (IMS). Nadaljnji sistemi upravljanja so že v izvajanju. 

Sektor, ki je odgovoren za izvajanje in urejanje integriranega sistema upravljanja, se imenuje sistemi upravljanja (krajše M.Sys). 

IMS se uporablja na vseh lokacijah družbe KAESER KOMPRESSOREN po svetu.

V IMS zabeležimo izpolnjevanje zahtev naslednjih standardov:

 • ISO 9001:2015 (pri kompresorjih MOBILAIR vključno z evropskimi cestnoprometnimi predpisi),
 • ISO 14001:2015,
 • ISO 50001:2018, 
 • ISO 45001:2018,

Postopek je sledeč:

 • Na posameznih področjih podjetja zaposlujemo sodelavce, ki lahko predložijo dokazila o potrebni izobrazbi in usposobljenosti ter izvajamo ponavljajoča se usposabljanja in izobraževanja.
 • Zagotavljamo potrebna obratovalna sredstva.
 • K vsem vprašanjem v zvezi s standardi imamo pisna navodila in lahko kadar koli dokažemo, da naši sodelavci tudi dejansko delajo v skladu z njimi.
 • Na različnih področjih imamo kazalnike, ki jih primerjamo in ocenimo s cilji in kazalniki iz preteklih obdobij.
 • Izvajamo redne revizije.
 • Obvezujemo se k izvajanju nadaljnjih izboljšav z ukrepi postopka KVP (KVP = Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess, postopek nenehnega izboljševanja).

Dokumentacijo IMS sestavljajo naslednji dokumenti:

 • Priročnik, ki zagotavlja pregled nad strukturo dokumentacije ter je namenjen informiranju strank in sodelavcev
 • Postopkovna navodila, ki opisujejo naše postopke
 • Navodila za delo, v katerih so podrobno opisane naloge
 • Obrazci za dokumentiranje

V postopkovnih navodilih so navedeni sklici na navodila za delo in obrazce. Navodila za delo in obrazci so razvrščeni in oštevilčeni v skladu s področjem, na katerega se nanašajo.

Svoja osnovna vodila želimo zaposlenim in strankam predstaviti v politiki podjetja. Politiko redno ocenjujemo in jo po potrebi prilagodimo spremenjenim okvirnim pogojem.

Lokacije

IMS družbe KAESER KOMPRESSOREN SE se uporablja

 • v Coburgu,
 • na naših nemških lokacijah,
 • v povezanih družbah za operativno upravljanje KAESER KOMPRESSOREN,
 • v vseh mednarodnih podružnicah, ki uporabljajo SAP.
V Sloveniji se IMS uporablja v:

KAESER KOMPRESORJI d.o.o.
Miklavška cesta 77
2311 Hoče

Politika podjetja velja za vse lokacije in podružnice KAESER ter izdelke in storitve KAESER.

Prenosi