Postopki upravljanja – odgovornost najvišjega vodstva

V postopkih upravljanja je opisano, kako vodstvo upravlja in nadzoruje podjetje KAESER KOMPRESSOREN SE, načrtuje potrebno osebje ter zagotavlja pravno skladnost.

Redno se izvajajo interne revizije. Na podlagi rezultatov internih revizij, povratnih sporočil od strank, ocen kazalnikov ter izvedenih preprečevalnih in popravnih ukrepov vodstvo oceni IMS glede na

  • ustreznost,
  • primernost in
  • učinkovitost.

Rezultati ocene upravljanja vodijo po potrebi do popravnih ukrepov ter so osnova za nove cilje, izboljševanje postopkov in izdelkov (postopek stalnih izboljševanj kot instrument IMS) ter do učinkovitejše uporabe virov.

Kontaktne osebe sodelavcev so njihovi nadrejeni in pooblaščenci za IMS znotraj oddelkov/podružnic, ki skrbijo za to, da

  • se v politiki podjetja sprejete določitve uporabljajo
  • so cilji glede kakovosti, okolja, varnosti pri delu in energijske politike razumljivi, upoštevani in uresničeni na vseh ravneh podjetja, tako da ustvarijo okvirne pogoje, primerne za to
  • delo poteka v skladu z navodili v uvedenih postopkih ter
  • se vse potrebne izboljšave dodajo v sistem.