Kaeser-Sigma Network

Hiter, varen, opremljen za prihodnost! V podjetju Kaeser razvito zmogljivo omrežje Sigma Network na osnovi etherneta omogoča optimalen nadzor in učinkovito krmiljenje postaje za stisnjen zrak in njeno uporabo v smislu pobude Industrija 4.0.

Krmilni element sistema Sigma Air Manager 4.0
Sigma Network: Zmogljivo omrežje Kaeser Sigma Network omogoča optimalen nadzor in krmiljenje postaje za stisnjen zrak in njeno uporabo v smislu pobude Industrija 4.0.

Industrijske aplikacije postavljajo posebne zahteve na področju komunikacij - tudi na področju komunikacije med stroji, na katerem temelji pobuda Industrija 4.0. Robustna komunikacija mora dopuščati upravljanje na licu mesta in obenem biti združljiva v svetovnem merilu, omogočati mora prenos velike količine podatkov ter zagotavljati integriteto podatkov in izkazovati zmogljivost za delo v realnem času, ki ga zahteva proces. Kaeser Sigma Network izpolnjuje vse te zahteve in nudi še veliko več.

Podatki so varni

Omrežje, ki temelji na v prihodnost usmerjeni tehnologiji ethernet, je lokalno omrežje v okviru postaje za stisnjen zrak, ki omogoča optimalno integracijo komponent v postaji. V primerjavi z običajnimi podatkovnimi vodili, npr. Profibus, CAN in podobnimi, ki delujejo razmeroma počasi (do največ 12 Mbit/s), se Sigma Network odlikuje s hitrostjo prenosa 100 Mbit/s. Široko razširjeni standardni protokol TCP/IP – imenovan tudi "lingua franca" interneta – predstavlja osnovo podatkovnega prometa v omrežju Sigma Network. Sigma Network deluje s Kaeserjevimi lastnimi MAC-naslovi in predstavlja zaprt, obratovalno varen segment omrežja v skladu s priporočili, ki veljajo za sisteme krmiljenja v industriji. Definirano prehodno vozlišče omogoča varno izmenjavo podatkov z zunanjimi partnerji.

Osnova za predvidljivo vzdrževanje (Predictive Maintenance)

Sigma Network skupaj z nadrejenim krmilnikom Sigma Air Manager 4.0 predstavlja perfektno medsebojno usklajeno infrastrukturo in daje na razpolago podatke za storitve prihodnosti kot npr. predvidljivo vzdrževanje ali upravljanje z energijo. To pripomore k znižanju stroškov ter povečanju obratovalne varnosti in razpoložljivosti. Na željo uporabnika se obratovalni podatki iz postaje za stisnjen zrak preko širokopasovne povezave prenašajo v podatkovni center Kaeser. S tem je omogočeno, da specialisti Kaeser izvajajo diagnostiko na daljavo in predvidljivo ter potrebam prilagojeno vzdrževanje. Ta kombinacija uporabniku ne zagotavlja samo največje zanesljivosti pri oskrbi s stisnjenim zrakom, ampak tudi najnižje mogoče stroške preko celotnega življenjskega cikla naprav, ker Kaeserjevi strokovnjaki energetsko obnašanje postaje lahko prilagodijo tako, da je njeno delovanje stalno na energetskem optimumu.


12. 04 17 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Krmilni element sistema Sigma Air Manager 4.0

Sigma Network: Zmogljivo omrežje Kaeser Sigma Network omogoča optimalen nadzor in krmiljenje postaje za stisnjen zrak in njeno uporabo v smislu pobude Industrija 4.0.

Prenesi sliko 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Sigma Network combines optimal integration of compressed air station components with efficient and convenient external access to, and use of, gathered data.

Prenesi sliko 1 (JPG, 1.32 MB)