Sigma Air Manager 4.0: jutrišnja tehnika že danes

Industrie 4.0 - internet stvari, predvidljivo vzdrževanje in vedenje že danes, kaj prihaja jutri, omreženje komponent in uporabljanje podatkov v veliko večjem obsegu kot doslej: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) omogoča vse to in obenem skrbi za prihranke pri energiji ob zanesljivi, varni in učinkoviti oskrbi s stisnjenim zrakom.

Krmilni element sistema Sigma Air Manager 4.0
SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) izjemno učinkovito nadzira in krmili vse komponente v kompresorski postaji in jih usposobi za delovanje v smislu pobude Industrie 4.0.

SAM 4.0, nadrejeno krmiljenje za vse komponente pri pridobivanju in pripravi stisnjenega zraka, se predstavlja v svoji naslednji generaciji. Krmilnik med drugim povečuje stabilnost tlaka, avtomatsko prilagaja efektivno dobavo kompresorske postaje nihajoči porabi stisnjenega zraka, izvaja obsežne optimizacije energetske učinkovitosti na osnovi izgub pri regulaciji, preklopih in prilagodljivosti tlaka ter omogoči, da je vaša postaja za stisnjen zrak pripravljena za bodoče storitve kot npr. Sigma Smart Air, storitev za predvidljivo vzdrževanje. Vse to povečuje obratovalno varnost in učinkovitost ter obenem znižuje stroške za energijo.

Največja mogoča stabilnost tlaka, skladno s potrebami

Ta je med drugim mogoča zaradi adaptivnega algoritma 3-D-advanced. Ta ne upoštevajo samo izgube zaradi preklopov (start/stop). Upošteva tudi druge dimenzije, ki vplivajo na energetsko učinkovitost naprave za stisnjen zrak, npr. izgube pri regulaciji, izgube pri obratovanju v prostem teku, obratovanje na frekvenčnem pretvorniku ter prilagodljivost tlaka (povprečno povečanje nad želeni tlak). Patentiran optimizacijski postopek simulira pričakovan in dosegljiv optimum in temu ustrezno krmili priključene komponente. Pri tem je merodajen tlak zraka, ki ga zahteva uporabnik.

Ko stroji „govorijo“

SAM 4.0 je mogoče upravljati v 30 jezikih in 12-inčni barvni zaslon na dotik že na prvi pogled pokaže, ali se postaja v energetskem smislu nahaja v „zelenem območju“. Obratovalna stanja, potek tlaka, efektivno dobavo in zmogljivost ter sporočila v zvezi z vzdrževanjem in motnjami za aktualni trenutek in seveda za preteklost, je mogoče brez težav prikazati in analizirati. Ne samo na licu mesta, ampak zaradi povezave v omrežje tudi s PC-ja v pisarni ali s kakega drugega mesta. To zagotavlja varnost in ustvarja osnovo za bodoče digitalne izdelke, obenem pa omogoča izvajanje procesa upravljanja z energijo v skladu z ISO 50001.

Sigma Network

Posebne prednosti so na razpolago, če je dodatno k SAM 4.0 v uporabi tudi Kaeser Sigma Network. Sigma Network je posebej razvito, vase zaključeno, zmogljivo in varno omrežje na osnovi etherneta, ki podpira optimalen nadzor in krmiljenje komponent v postaji za stisnjen zrak.

Poskrbljeno za prihodnost

SAM 4.0 je vsestranski tudi drugje. Vmesnik za vtični komunikacijski modul omogoča fleksibilno prilagoditev na prihodnje zahteve. SAM 4.0 gre v korak s časom in skrbi za zanesljivo izmenjavo podatkov in informacij tudi izven sistema.

SAM 4.0 raste skupaj s sistemom

SAM 4.0 je zasnovan tako, da se prilagaja morebitni širitvi kompresorske postaje. Z enostavno posodobitvijo programske opreme je mogoče opraviti razširitev brez dodatne investicije v strojno opremo.

11. 03 19 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Krmilni element sistema Sigma Air Manager 4.0

SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) izjemno učinkovito nadzira in krmili vse komponente v kompresorski postaji in jih usposobi za delovanje v smislu pobude Industrie 4.0.

Prenesi sliko 1 (JPG, 463 KB)