Tehnika prihodnosti: nizki tlak 4.0

Inteligentno in enostavno krmiljenje puhal: Sigma Air Manager 4.0 je rešitev za avtomatizacijo postaj s puhali. Pomeni najboljšo energetsko učinkovitost ter prihranek stroškov in omogoča rabo aplikacij v smislu Industrie 4.0.

Krmilni element sistema Sigma Air Manager 4.0
Sigma Air Manager 4.0 izjemno učinkovito nadzira in krmili vse sestavne dele postaje puhala in jih usposobi za delovanje v smislu Industrije 4.0.

Krmilnik Sigma Air Manager 4.0 je osrednji del postaje s puhali in ključna tehnologija za rabo bodočih storitev v povezavi z Industrie 4.0. Kot osrednja inteligenca najučinkovitejše krmili posamezne stroje in povsem prilagaja dobavno moč na profil potreb po prostorninskem toku. Potrebuje samo podatke nadzornega sistema glede želenega diferenčnega tlaka in nato optimalno uravnava vsa puhala. Pokrivanje delnih obremenitev in posamezne rešitve ter zapletene postavitve so tako preteklost. Osrednja postaja s puhali oskrbi vse aplikacije. V hipu analizira obratovalne podatke, simulira druge možnosti delovanja in izbere nato tiste, ki so najučinkovitejše. Rezultat: večja energetska učinkovitost kot kdajkoli prej.

Vsi sestavni deli postaje so optimalno usklajeni, krmiljeni in usmerjeni na potrebe stranke. Nadzor postopka v realnem času pomeni pridobivanje, prenos in analizo obratovalnih podatkov. Z rezultati lahko čim prej predvidite morebitne motnje in jih preprečite s pravočasnim ukrepanjem.

SAM 4.0 lahko komunicira v 30 jezikih in 12-palčni barvni zaslon na dotik že na prvi pogled pokaže, ali se postaja v energetskem smislu nahaja v "zelenem območju". Obratovalna stanja, potek tlaka, dobavno količino in moč ter sporočila v zvezi z vzdrževanjem in motnjami za aktualni trenutek in seveda za preteklost je mogoče brez težav prikazati in analizirati. Ne samo na licu mesta, ampak zaradi povezave v omrežje tudi z osebnega računalnika v pisarni ali s kakega drugega mesta. To zagotavlja varnost in ustvarja osnovo za predvidljivo vzdrževanje (Predictive Maintenance), obenem pa omogoča izvajanje procesa upravljanja z energijo v skladu z ISO 50001.

Nadrejen krmilni sistem odpira poleg tega nove možnosti za predvidljivo vzdrževanje puhal. Doslej je bilo mogoče vzdrževanje izvesti šele ob načrtovanem servisu ali po pojavu motnje. SAM 4.0 pa omogoča izvedbo vzdrževalnih ukrepov že pred pojavom motnje ter tako zniža stroške za obdobja mirovanje in prepreči posledično škodo.

Tipala, ki so vgrajena v stroje, in krmilni sistem Sigma Control 2 določajo procesne podatke ter jih nemudoma posredujejo na Sigma Air Manager 4.0. S pomočjo posebne programske opreme se informacije prenesejo na podatkovno bazo Kaeser Data Center in izvedejo analizo v realnem času. V podatkovni bazi Kaeser Data Center se izvaja osrednji nadzor in obdelava sporočil o obratovanju. Po potrebi so vpeljani potrebni ukrepi za predvidljivo vzdrževanje.

Vzdrževanje in morebitno popravilo se lahko tako izvede točno takrat, ko je to potrebno. To prihrani čas, denar in zagotovi zanesljivo razpoložljivost puhala. S tem pa tudi proces oskrbe.

22. 01 18 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Krmilni element sistema Sigma Air Manager 4.0

Sigma Air Manager 4.0 izjemno učinkovito nadzira in krmili vse sestavne dele postaje puhala in jih usposobi za delovanje v smislu Industrije 4.0.

Prenesi sliko 1 (JPG, 463 KB)