Sigma Air Utility: nakup samo stisnjenega zraka!

Vedno najbolj gospodarno pridobivanje stisnjenega zraka in plačilo samo dejanske porabe. Namesto kompresorske postaje kupite samo stisnjen zrak - to omogoča upravljalni model Sigma Air Utility.

Sigma Air Utility
Pri pogodbenem modelu je kompresorska postaja v lasti sistemskega ponudnika. Stranka plačuje samo dejansko porabljeno količino stisnjenega zraka.

Upravljalni modeli, npr. Sigma Air Utility proizvajalca Kaeser Kompressoren, imajo v primerjavi z običajnim obratovanjem naprav za stisnjen zrak številne prednosti: Stranka lahko takoj izkoristi prednosti gospodarne in energetsko varčne oskrbe s stisnjenim zrakom brez začetne naložbe. Načrtovanje, namestitev in obratovanje prevzame družba Kaeser Kompressoren v skladu z zahtevami stranke. S tem si uporabnik prihrani naložbe v postajo za stisnjen zrak, ni mu treba angažirati osebja in sredstev za vzdrževanje, fiksne stroške sproti pretvarja v variabilne obratovalne stroške in uporablja stisnjen zrak po stalni, s pogodbo določeni ceni za kubični meter. Družba Kaeser Kompressoren kot sistemski ponudnik skrbi za največjo mogočo energetsko učinkovitost in zanesljivost obratovanja ter za vrhunsko oskrbo s stisnjenim zrakom. Prav tako je tudi v njenem interesu, da postajo prilagaja spremenjenim obratovalnim razmeram ali najnovejšim tehnološkim standardom.

Prednosti se kažejo tudi na področju vzdrževanja. Kaeserjeva kompresorska postaja Sigma Air Utility, opremljena s sistemom Sigma Air Manager 4.0 in povezavo s Kaeserjevim servisnim centrom, je na primer pod stalnim nadzorom. Tako sta vedno zagotovljeni največja mogoča učinkovitost in razpoložljivost stisnjenega zraka ter s tem tudi proizvodna zanesljivost.

Uporabniki, ki se namesto za nakup kompresorske postaje odločijo samo za nakup potrebne količine in kakovosti stisnjenega zraka, izboljšajo preglednost stroškov v svojem obratu: namesto mešane kalkulacije nastopi le fiksna cena za kubični meter stisnjenega zraka, ki je dolgoročno določena s pogodbo, in je s tem zanesljiva podlaga za kalkulacijo. Za celotno obdobje pogodbe določena osnovna cena krije vse stroške naprave in obratovanja ter odjema osnovne količine stisnjenega zraka. Za količino stisnjenega zraka, ki presega osnovno količino, tudi velja s pogodbo določena fiksna cena za povečan odjem. Z natančnimi meritvami je zagotovljeno, da se zaračuna le količina stisnjenega zraka, ki jo stranka dejansko odvzame iz omrežja. 

Sigma Air Utility je nadvse zanimiv način oskrbe s stisnjenim zrakom zlasti, kadar si stranka želi hitrega povečanja energetske učinkovitosti: pogodbeni model (outsourcing) je pri tem zelo elegantna rešitev. 

Prihranki s pogodbenim modelom za stisnjen zrak s Sigma Air Utility so različno visoki. Če podjetje preide na pogodbeni model za stisnjen zrak, pogodbeni partner praviloma namesti celoten nov sistem za stisnjen zrak, tako da je mogoče izkoristiti vse možnosti prihrankov pri energiji. Dejansko dosegljivo znižanje stroškov za stisnjen zrak je odvisno od zamenjanih naprav; prihranki v višini 30 ali več odstotkov niso nobena redkost. In sicer trajno.

12. 04 17 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Sigma Air Utility

Pri pogodbenem modelu je kompresorska postaja v lasti sistemskega ponudnika. Stranka plačuje samo dejansko porabljeno količino stisnjenega zraka.

Prenesi sliko 1 (JPG, 353 KB)