EBS in FBS – varčni duet

Posebno tiha in učinkovita: zelo učinkovita vijačna puhala za območje nizkega tlaka so odslej dobavljiva v dveh razredih zmogljivosti. Vgrajeni krmilnik Sigma Control 2 neprekinjeno skrbi za optimalno obratovanje, zanesljivo razpoložljivost stisnjenega zraka in omogoča uporabo v smislu pobude Industrie 4.0.

Puhalo FBS
FBS: EBS in FBS sta inovativna in varčna modela vijačnih puhal, ki v območju nizkega tlaka omogočata učinkovito in zanesljivo pridobivanje stisnjenega zraka.

EBS proizvaja 10 do 38 m³/min zraka pri nadtlaku 1,1 bar, njegov „večji brat“, novo vijačno puhalo FBS, pa pokriva območje efektivne dobave do 67 m³/min.

Z vijačnimi puhali serij EBS in FBS je uspelo dobro preizkušeno Kaeserjevo tehniko – več stisnjenega zraka z manj energije –, ki je na področju kompresorjev že doslej prinašala občutne prihranke pri energiji, prenesti še na območje nizkega tlaka. V primerjavi z običajnimi Rootsovimi puhali so nova Kaeserjeva vijačna puhala do 35 odstotkov bolj učinkovita in se tudi v primerjavi z mnogimi na tržišču prisotnimi vijačnimi in turbinskimi puhali odlikujejo z občutnimi energetskimi prednostmi.

Rotorji so brez prevleke, zato se največja učinkovitost ohrani tudi še po večletnem obratovanju. Navedeni podatki za efektivno skupno porabo moči in koristen volumenski pretok natančno ustrezajo dejanskim vrednostim, s katerimi stroji delujejo (v skladu z ozkimi tolerancami v standardu ISO 1217, meritve je potrdila inštitucija TÜV-Süd). To je zagotovilo, da je pri investiciji načrtovane prihranke tudi dejansko mogoče doseči.

Stalno pod kontrolo

Vgrajeni krmilnik Sigma Control 2 stalno skrbi za celovit nadzor in enostavno povezavo vsakega stroja v komunikacijska omrežja.

Na kompletnih postajah je v uporabi nadrejeni krmilnik Sigma Air Manager (SAM), ki deluje s posebej za puhala razvito programsko opremo. To prinaša še višjo produktivnost in prihranke energije ter omogoča uporabo v smislu pobude Industrie 4.0. Z inovativno tehnologijo vijačnih puhal pridobijo številne aplikacije in panoge, npr. ravnanje z odpadno vodo, pnevmatski transportni sistemi, pridobivanje energije, industrija živil in pijač, farmacevtska in kemična industrija, industrija celuloze in papirja, industrija tekstila in materialov itd.

Zanesljivost in dolga življenjska doba

Seveda se v Nemčiji izdelana vijačna puhala odlikujejo tudi z drugimi izjemnimi lastnostni, ki so značilne za izdelke Kaeser. Nova vijačna puhala delujejo po konceptu internega hlajenja, zato ni potrebe po črpalki za olje in hladilniku olja ter s tem povezano porabo energije. Poleg tega je koncept tesnjenja puhal zelo učinkovit, dolgoročno tesnjenje je zagotovljeno tudi brez črpalke za podtlak. Ker ni potreb po dodatnih agregatih in obtočnem mazanju z oljem, se še dodatno podaljša življenjska doba in poveča zanesljivost strojev. Zaradi boljšega in učinkovitejšega hlajenja puhalo ločeno vsesava zrak za hlajenje in zrak za proces iz zunanjosti ohišja. S tem je pri enaki porabi moči mogoče doseči večji koristni pretok zraka. Montaža puhal, ki so robustna in izdelana za neprekinjeno obratovanje preko dolgega obdobja, je preprosta. Zaradi premišljene razporeditve sestavnih delov je puhala mogoče postaviti drugo ob drugo ali ob steno, vzdrževanje pa je povsem nezahtevno.

23. 02 15 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Puhalo FBS

FBS: EBS in FBS sta inovativna in varčna modela vijačnih puhal, ki v območju nizkega tlaka omogočata učinkovito in zanesljivo pridobivanje stisnjenega zraka.

Prenesi sliko 1 (JPG, 814 KB)