Rootsova puhala zdaj s krmilnikom Sigma Control 2

Kaeser je dopolnil paleto svojih izdelkov: Rootsova puhala serij BBC in FBC so odslej dobavljiva v izvedbah, pripravljenih za takojšnjo priključitev, z vgrajenim močnostnim električnim modulom in so opremljena s priznanim krmilnikom Sigma Control 2 za boljši nadzor in komunikacijo. Puhala pokrivajo območje zmogljivosti od 2 do 72 m³/min za nadtlak do 1000 mbar oz. podtlak 500 mbar, odlikujejo pa se z izredno učinkovitostjo in energetsko varčnostjo. Med glavna področja uporabe Rootsovih puhal spadajo pnevmatski transport in naprave za ravnanje z vodo.

Puhalo FB
Za takojšnjo priključitev pripravljena Rootsova puhala BBC/FBC iz programa „Compact“ se ne odlikujejo le z nizko porabo energije, ampak tudi z majhno potrebo po prostoru in visoko skupno učinkovitostjo. Puhala so zasnovana tako, da so lahko postavljena v vrsti eno poleg drugega.

Pripravljena za priključitev: to pomeni, da so puhala že pri dobavi opremljena z vsemi senzorji, krmilnikom in po izbiri s stikalom zvezda-trikot ali frekvenčnim pretvornikom za regulacijo števila vrtljajev. Poleg tega kompletne izvedbe nosijo CE- oz. EMC-znak, ki je zagotovilo, da stroji ne povzročajo motenj. Uporabnik in načrtovalec sistema imata zato manj dela pri načrtovanju, postavitvi, certificiranju, dokumentiranju in prvem zagonu puhal, saj so vsa programiranja in nastavitve strojev in električnih delov že bile opravljene v tovarni.

V novih Rootsovih puhalih pa je vgrajene še veliko več „inteligence“. Izolacijske obloge za preprečevanje hrupa in dušenje pulziranja omogočajo tiho delovanje stroja in cevovodov. 

Blok puhala z uveljavljenim profilom rotorjev Omega je pomembna prednost, saj sta s tem zagotovljeni obratovalna varnost in razpoložljivost stroja. Poraba energije je manjša zaradi adaptivnega tesnjenja, ležaji z nadpovprečno dolgo življenjsko dobo pa doprinesejo k znižanju vzdrževalnih stroškov.

Ker je razporeditev sestavnih delov optimalna, stroji potrebujejo zelo malo prostora za postavitev. Puhala so zasnovana tako, da je vsa vzdrževalna dela mogoče opravljati s sprednje strani. Zato je pri izvedbi s stikalom zvezda-trikot več puhal mogoče postaviti neposredno eno ob drugo in s tem prihraniti še več prostora. Komponente, ki jih je običajno treba namestiti posebej, npr. regulacijske ventile in dušilce hrupa na izpustu, so že vgrajene v puhalih.

Vgrajeni krmilnik „Sigma Control 2“ omogoča preprosto izbiranje med različnimi načini obratovanja puhala, npr. daljinsko krmiljenje s številom vrtljajev ali regulacijo vrtljajev s pritiskom na gumb. Parametre zmogljivosti, ki so odločilni za zanesljivo obratovanje puhala, krmilnik nadzira s pomočjo senzorjev in oddaja ustrezna opozorila in sporočila o motnjah. Z optimalno komunikacijo preko podatkovnega vodila (mogoča uporaba različnih sistemov za prenos podatkov) je mogoče odčitavati obratovalna stanja in izvajati daljinsko upravljanje stroja.
Vendar pa stroški obratovanja niso odvisni samo od učinkovitosti in zanesljivosti posameznih komponent v postaji s puhali, pomembno vlogo igrajo še drugi dejavniki. Mednje spadajo dejanska poraba in potreba po stisnjenem zraku, pravilna izbira in usklajenost puhal in njihovih pogonskih sistemov ter usklajenost krmiljenja pri obratovanju puhal v skupini. Tu se odlično izkaže „analiza izkoriščenosti stisnjenega zraka“ (ADA): z njeno pomočjo je mogoče ovrednotiti časovni potek porabe stisnjenega zraka, oceniti gospodarnost postaje s puhali ter ugotoviti, v kolikšni meri je še mogoče povečati njeno učinkovitost in razpoložljivost. Učinkovit pripomoček je tudi „Kaeserjev sistem za varčevanje z energijo“ (KESS). S tem programskim orodjem za načrtovanje je mogoče simulirati različne izvedbe sistema, jih medsebojno primerjati in ugotoviti možnosti za prihranke pri energiji. Z ozirom na stroške preko celotnega življenjskega cikla posameznih puhal in celotne postaje je izjemnega pomena vnaprejšnja ocena stroškov za vzdrževanje in popravila. Pri tem pa je nepogrešljivo poglobljeno znanje na področju načrtovanja in gradnje postaj s puhali.

Z odločitvijo za naprave Kaeser načrtovalci in uporabniki ne pridobijo le s prednostmi, s katerimi se odlikujejo nove generacije puhal; know-how, ki ga ima proizvajalec, lahko uporabijo pri načrtovanju in optimiranju ter s tem občutno povečajo skupno učinkovitost načrtovanega ali že obstoječega sistema za stisnjen zrak.

04. 03 13 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Puhalo FB

Za takojšnjo priključitev pripravljena Rootsova puhala BBC/FBC iz programa „Compact“ se ne odlikujejo le z nizko porabo energije, ampak tudi z majhno potrebo po prostoru in visoko skupno učinkovitostjo. Puhala so zasnovana tako, da so lahko postavljena v vrsti eno poleg drugega.

Prenesi sliko 1 (JPG, 268 KB)