Priprava stisnjenega zraka: sušenje, usmerjeno v prihodnost

Kdor pri pripravi stisnjenega zraka uporablja hladilno sušenje, mora že sedaj upoštevati Uredbo o F-plinih. Nova direktiva EU 517/2014 pomeni konec določenih hladilnih sredstev, ki so pri sušenju še danes v uporabi.

Hladilno sredstvo R-513A trenutno predstavlja najvarnejšo zaščito za prihodnost
Hladilno sredstvo R 513A je trenutno najboljša rešitev za hladilne sušilnike v smislu usmerjenosti v prihodnost. Vsi hladilni sušilniki Kaeser bodo do konca leta 2019 delali s to okolju prijazno in varno alternativo.

Skoraj vsaka kompresorska postaja je opremljena s hladilnimi sušilniki, saj je le malo načinov uporabe, ki ne potrebujejo teh za oskrbo s suhim stisnjenim zrakom zadolženih naprav. Od leta 2015 je v veljavi Uredba o F-plinih EU 517/2014. Cilj slednje je občutno zmanjšanje emisij delno fluoriranih toplogrednih plinov (F-plini) ter na ta način ukrepati proti segrevanju ozračja, njene vplive pa je že mogoče občutiti. Uredba namreč zadeva tudi uporabnike kompresorskih postaj, saj se F-plini pri hladilnih sušilnikih uporabljajo kot hladilno sredstvo. To pomeni, da se mora vsakdo, ki vzdržuje ali popravlja svoje obstoječe hladilne sušilnike ali pa nabavi nov hladilni sušilnik, držati določil direktive. Hladilna sredstva, ki so bila do sedaj v uporabi, bodo odstranjena s trga.

Vsi hladilni sušilniki družbe Kaeser Kompressoren bodo iz tega razloga do konca leta 2019 delali z novim hladilnim sredstvom R 513A, ki je podnebju prijazno ter zaradi svoje usmerjenosti v prihodnost odlično za uporabnika. Na ta način družba Kaeser podpira vse svoje stranke pri prehodu na okolju prijazno alternativo.

Kdor načrtuje nakup novega sušilnika, bi moral paziti, da slednji obratuje s hladilnim sredstvom, ki določil direktive ne bo izpolnjevalo le danes, ampak tudi v naslednjih letih, ter bo v primeru popravil tudi v bodoče na voljo na trgu. Nekateri proizvajalci uporabljajo sredstva, katerih uporaba je trenutno še dovoljena, a bodo v prihodnosti bodisi prepovedana bodisi zaradi svojega visokega toplogrednega potenciala ne bodo več dobavljiva. Uporabniki bi nato v kratkem času spet naleteli na isto težavo. Družba Kaeser se te problematike zaveda in ukrepa preventivno.

Le v zelo redkih primerih je smiselno, pri starejših napravah, ki so tehnično uporabne, uvesti nova hladilna sredstva. Vsekakor je priporočljivo, da si uporabniki pridobijo pregled nad hladilnimi sredstvi, ki so pri njih trenutno v uporabi, in se posvetujejo o različnih možnostih za ukrepanje. Pri tem jim lahko pomaga družba Kaeser s svojimi certificiranimi strokovnjaki. Pri vseh hladilnih sušilnikih je smiselno opraviti preventivni certificirani servis. To še posebej velja za starejše naprave, pri katerih zamenjava hladilnega sredstva ne bi bila ekonomična.

Vsi hladilni sušilniki Kaeser so zasnovani za izredno učinkovitost in varčnost z energijo. Po zaslugi novega hladilnega sredstva ste glede slednjega tudi po poteku življenjske dobe sušilnikov usmerjeni v prihodnost. So še posebej ekonomočni, ne potrebujejo veliko vzdrževanja ter zagotavljajo hitro in preprosto servisiranje.

25. 03 19 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Hladilno sredstvo R-513A trenutno predstavlja najvarnejšo zaščito za prihodnost

Hladilno sredstvo R 513A je trenutno najboljša rešitev za hladilne sušilnike v smislu usmerjenosti v prihodnost. Vsi hladilni sušilniki Kaeser bodo do konca leta 2019 delali s to okolju prijazno in varno alternativo.

Prenesi sliko 1 (JPG, 549 KB)