Izpolnjevanje največjih zahtev pri krmilnem in procesnem zraku pri podjetju Horst Scholz GmbH & Co. KG zagotavlja družbe Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Visokotehnološki stisnjen zrak za visokotehnološke izdelke

V okviru sklenjene pogodbe in v povezavi z Industrie 4.0 Kaeser kupcu Horst Scholz GmbH & Co. KG dobavlja stisnjen zrak. Podjetje prihrani veliko energijskih stroškov.

Horst Scholz GmbH & Co. KG je proizvajalec preciznih delov iz umetne mase s sedežem v Kronachu na Bavarskem in izdeluje dele za priznane proizvajalce, katerih večina je dejavna v avtomobilski industriji in medicinski tehniki. Merila kakovosti izdelkov so posebej velika na področju medicine, zato mora tudi stisnjen zrak za krmiljenje in obdelavo ustrezati najvišjim merilom.

Podjetje Scholz si je na podlagi pogodbe s Kaeserjem uredilo postajo, da bi imelo najsodobnejšo oskrbo s stisnjenim zrakom in bi lahko izkoristilo pobudo Industrie 4.0, tudi zato, ker na področju proizvodnje polizdelkov za avtomobilsko industrijo vedno prihaja do nihanj povpraševanja. Pri tem modelu upravljavca ostane postaja za stisnjen zrak last proizvajalca in upravljavec uporablja stisnjen zrak tako kot elektriko iz vtičnice. Zaračuna se samo dejansko porabljena količina stisnjenega zraka na osnovi fiksne cene. Pri tem se usklajujejo fiksni in spremenljivi stroški. Podjetje Scholz je na streho namestilo različico v obliki kontejnerja, da so prihranili prostor.

Kompresorska postaja družbe Kaeser Kompressoren pri podjetju Scholz
Najsodobnejša tehnologija, kot je Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) poskrbi za to, da je stisnjen zrak vedno na voljo in da se proizvaja učinkovito in varčno z energijo.
Točna analiza omogoča rešitve po meri

Po temeljiti analizi porabe stisnjenega zraka, s katero točno ugotovite potrebo podjetja po zraku, je bila postaja za stisnjen zrak v podjetju Scholz osnovana v skladu z najnovejšo tehnologijo. Pri tem so bile upoštevane vse lastnosti, ki bi jih morala nuditi sodobna postaja. Seveda so bile pri postavitvi najpomembnejša visokokakovostna in zanesljiva oskrba s stisnjenim zrakom, učinkovitost in varčnost z energijo, vendar smo upoštevali tudi prijaznost za vzdrževanje in povezanost ter krmiljenje po pobudi Industrija 4.0 z možnostjo predvidljivega vzdrževanja. Dodatno smo načrtovali tudi zasnovo varnosti. Podatki, ki so bili pridobljeni z analizo, so bili vneseni v krmilni sistem nove naprave – v tem primeru v Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) – in so osnova za visoko učinkovito delovanje celotne postaje. Pri tem osnovo tvorijo kompresorji in komponente za obdelavo stisnjenega zraka z vgrajenimi industrijskimi računalniki, ki vse svoje podatke posredujejo nadrejenemu krmilnemu sistemu. Ta nadrejeni krmilni sistem istočasno nadzoruje komponente in pogoje okolice ter proizvodnje.

Poleg tega povečuje stabilnost tlaka, samodejno prilagaja efektivno dobavo kompresorske postaje nihajoči porabi stisnjenega zraka, izvaja obsežne izboljšave energetske učinkovitosti na osnovi izgub pri regulaciji, preklopih in prilagodljivosti tlaka ter omogoča, da je postaja za stisnjen zrak pripravljena za bodoče servisne storitve, kot je npr. predvidljivo vzdrževanje (Predictive Maintenance). Krmilni sistem nudi tudi možnost daljinske diagnoze. To pomeni, da se podatki na željo upravljavca stalno pošiljajo in nadzorujejo v podatkovnemu centru proizvajalca. Nadrejeni krmilni sistem samostojno analizira zadevno postajo in po potrebi pošlje sporočilo servisni ekipi, neposredno monterju ali v osrednji podatkovni center. Ta osrednji podatkovni center proizvajalca je ključna točka za vse nadaljnje dejavnosti – in to po vsem svetu.

Hitro in varno s Sigma Network

Da bi zagotovili notranji in zunanji varen ter hiter prenos podatkov, je postaja za stisnjen zrak v podjetju Scholz dodatno opremljena z omrežjem Sigma Network. To zmogljivo omrežje na osnovi eterneta je samozadostno in istočasno zagotavlja optimalen nadzor in učinkovito krmiljenje postaje za stisnjen zrak z največjo možno zaščito podatkov. Generirani podatki omogočajo, da vzdrževanja ni več potrebno izvajati ob točno določenih intervalih, temveč po potrebi. Vzporedno s sporočanjem nadrejenemu krmilnemu sistemu, kdaj je zapadlo vzdrževanje, se regulira tudi infrastruktura za pretok materiala.

Dandanes imamo udobno rešitev za oskrbo s stisnjenim zrakom.
Karl-E. Ebert, vodja tehnologije in razvoja v podjetju Scholz

Potreben material se lahko samodejno dovede v distribucijski center. Ta usklajuje oskrbo z materialom s proizvodnjo proizvajalca ali po potrebi s podizvajalci, tako da je oskrba z materialom zagotovljena z nizkimi stroški, ker se po nepotrebnem ne proizvaja stisnjen zrak. Vse to povečuje varnost in učinkovitost delovanja, istočasno pa zniža stroške porabe energije ter stroške celotnega življenjskega cikla.

Ponovno pridobivanje odpadne toplote zagotavlja nižje stroške porabe energije

Z novo postajo za stisnjen zrak je podjetje Scholz prvič uporabilo možnost ponovnega pridobivanja odpadne toplote. Podjetje Scholz sedaj greje hale z odpadno toploto kompresorjev, ki nastane med proizvodnjo stisnjenega zraka. Tako je podjetje že prvo leto uporabe znižalo porabo kurilnega olja za približno 50 odstotkov.