Čistilna naprava odpadnih voda za 85.000 prebivalcev v Kitzingenu.
Komunalna čistilna naprava odpadnih voda Kitzingen

Zmanjšajte porabo energije in povečajte količino zraka!

Puhala za vnos kisika v bazen za poživljanje

Znižanje porabe električne energije za več kot 20 odstotkov! To je bilo mogoče samo s posodobitvijo stare kompresorske naprave za zrak z novo postajo puhala družbe Kaeser Kompressoren.

Naloga:

Po pribl. 14-letnem delovanju je na mestu komunalne čistilne naprave odpadnih voda za 85.000 prebivalcev bila centralna postaja puhala za posodobitev. Štiri starejša frekvenčno-krmiljenja puhala so ustvarjala stisnjen zrak, ki je bil prek zbirnega voda s slepimi regulirnimi drsniki razdeljen na posamezna območja za poživljanje. Zahteve za novo zasnovo ustvarjanja stisnjenega zraka so bile znižanje električne porabe in boljša prilagoditev kompresorja stisnjenega zraka, ki deluje v sklopu, na sezonsko zelo nihajočo potrebo po zraku zaradi npr. trgatve. Polovica vseh kaskad so občasno prezračene. Še pomembnejša je zahteva, da z vsemi sestavnimi deli, potrebnimi za obratovanje, preverite, ali so moči novih kompresorjev pred dobavo skladne s standardom ISO 1217, Priloga C ali E.

Rešitev:

Intenzivna analiza časovne potrebe po zraku in delovnega tlaka ter uporaba dolgoletnih izkušenj na področju tehnike stisnjenega zraka sta ključ do rešitve, ki omogoča, da vsako pomembno točko speljete s čim manj posegi v stroj in frekvenčnim pretvarjanjem z izgubo. Dva vijačna puhala tipa EB 380S-SFC (po 55 kW, frekvenčno-krmiljeno), en EB 380S-STC (37 kW, Y/D-zaganjalnik) in eno puhalo BB 89C-STC (11 kW, Y/D-zaganjalnik).
Doseženo je bilo nastavljivo območje za ustvarjen stisnjen zrak od 315 do 5515 Nm³/h (pribl. 1:17). Zvezno krmiljenje SIGMA AIR MANAGER BASIC združuje za trenutno potrebo vse najbolj učinkovite stroje. Krmilni sistem upravlja dodatne nadomestne naprave, če pride do izpada ali vzdrževanja stroja. SIGMA AIR MANAGER komunicira prek podatkovnega vodila z nadzornim sistemom, zamenja obratovalne podatke in podatke o stanju ter hkrati izvaja regulacijo tlaka.

Nadrejen krmilni sistem stroja Sigma Air Manager družbe Kaeser Kompressoren.
Rezultat:

Če pogledamo primerjalna obdobja zadnjih let, so se stroški za ustvarjanje energije znižali za vsaj 23 odstotkov, kar še presega naša pričakovanja.
Poleg tega ni na kompresorsko postajo, ki je v prostoru stroja prezračena z zrakom okolice, popolnoma nič vplival temperaturni rekord leta 2015 z več kot 40 °C, saj so vijačna puhala KAESER serijsko zasnovana do 45 °C.
Če bo kljub temu nekoč na področju mehanike, krmiljenja stroja, močnostnega električnega modula, obratovalnega režima ali komunikacij kompresorja potrebna optimizacije, je tukaj kontaktna oseba, ki je lahko hitro na kraju in enostavno poveže eno z drugim – po izjavah uporabnika lahko tako skupaj s serviserji družbe KAESER določite popolno rešitev.

Kompresorska postaja družbe Kaeser Kompressoren v čistilni napravi odpadnih voda v Kitzingenu.