Pokažite svoje barve – stavite na KAESER in privarčujte.
BASF Coatings

Prepoznajte barvo – stavite na KAESER in privarčujte.

Podjetje BASF Coatings deluje učinkoviteje s pogodbo za stisnjen zrak.

V pogodbi je bila za podjetje BASF Coatings izdelana inovativna in ugodna zasnova stisnjenega zraka. Svetovni proizvajalec pod blagovno znamko Glasurit razvija, proizvaja in prodaja visokokakovostno paleto inovativnih lakov in premaznih sredstev.

V kemičnih tovarnah, kot je BASF Coatings v Münstru, stisnjen zrak ni nujen zgolj iz varnostnih razlogov. Zanesljiva in učinkovita proizvodnja zraka je osnova proizvodnje. Stisnjen zrak med tovarniško proizvodnjo na primer poganja velike lopate mešalnika, se uporablja za čiščenje izposojenih posod za večkratno uporabo, v sežigalnici odpadkov skrbi za dovod kisika, poganja avtomate za pakiranje ipd.

Stisnjen zrak – ampak naj bo kar se da zanesljiv in gospodaren

Ob zastareli napravi za stisnjen zrak so se v podjetju začeli spraševati, koliko denarja lahko vložijo, da bi bila naprava spet uporabna tudi v prihodnje. Tako se je vodstvo oddelka nabave odločilo za pogodbeni model Sigma Air Utility za stisnjen zrak podjetja KAESER KOMPRESSOREN.

Sklepanje pogodbe v Kaeserju pomeni samo nakup stisnjenega zraka in nič več. To ima odločilno prednost, saj namesto z zapletenim preračunavanjem prejmete zrak po tako zanesljivi dolgoročni fiksni ceni. To pomeni večji pregled stroškov. Poleg tega z natančnimi postopki merjenja zaračunamo le količino stisnjenega zraka, ki jo stranka porabi.

Stranki po sklenitvi pogodbe ni več potrebno skrbeti za naložbe in stroške za osebje, ki upravlja in vzdržuje napravo za stisnjen zrak – to je velika finančna razbremenitev. Tako ima podjetje zopet večjo kapaciteto, ki jo lahko porabi za glavne dejavnosti podjetja. Z ekonomskega vidika pogodba nudi še eno odločilno prednost: fiksne stroške pretvori v variabilne stroške, ki jih lahko podjetje pri davčni napovedi neposredno uveljavi kot obratovalne stroške.

Pogodbeni model pomeni tudi pametno upravljanje z energijo.
Podjetje BASF Coatings deluje učinkoviteje s Kaeserjevimi vijačnimi kompresorji
Hladilni sušilci v kompresorski postaji podjetja BASF Coatings

Zunanje skladiščenje proizvedenega in pripravljenega stisnjenega zraka ima pozitiven učinek tudi na energetsko bilanco stranke. Gospodarnost in energetska učinkovitost gresta z roko v roki.

Tu je poseben izziv za Kaeserjeve strokovnjake za stisnjen zrak predstavljala zahteva, da bi ustvarili trajno najboljše razmerje med zanesljivo dobavo in energetsko učinkovitostjo.

Poleg največje količine dobave 13 305 Nm³/h se je stranka pogodbeno dogovorila tudi za fiksno nabavno ceno za količino 30 mio Nm³/leto. Porabljena količina stisnjenega zraka se potem zaračuna po dodatni nabavni ceni, ki je odvisna od porabe.

Če je ugotovljena specifična energetska učinkovitost komponent za proizvodnjo in obdelavo stisnjenega zraka boljša od tiste, ki je navedena v pogodbi, je pri prihranku stroškov udeleženo tudi podjetje KAESER KOMPRESSOREN.

To je pošten iziv, ki omogoča nadaljnjo rast energetske učinkovitosti. Tudi v podjetju BASF Coatings vsakdo točno spremlja, kje in koliko dragocene energije se porabi. Nenazadnje proizvodnja vsako leto porabi135 000 MWh primarne energije v obliki elektrike in plina.

Bilanca: upravljanje z energijo in pogodbeni model se izplačata za podjetje, saj vsako leto dokazano prihrani približno 30.000 €.