Nov sistem za stisnjen zrak Contracting družbe Kaeser Kompressoren za podjetje Werner & Mertz
Werner & Mertz

Vzorni stisnjen zrak za "Frosch"

Podjetje Werner & Mertz se je opremilo s postajo za stisnjen zrak KAESER obdobje Industrie 4.0.

Komaj kdo pozna ime Werner & Mertz, vendar vsi poznajo izdelke tega podjetja: pasto za čevlje Erdal in čistila Frosch. Inovativno podjetje razpolaga z zelo sodobnim sistemom za stisnjen zrak, ki je že postavljen za povezavo v smislu Industrie 4.0.

Industrie 4.0 – povezanost ljudi in informacijske tehnologije, ki koristi tako stranki kot proizvajalcu. V primeru oskrbe s stisnjenim zrakom to pomeni celovito zasnovo za visoko učinkovito proizvodnjo stisnjenega zraka. Povezuje vse elemente od načrtovanja in izvajanja proizvodnje do predvidljivega vzdrževanja; inteligentno krmiljenje samodejno vodi v individualnim zahtevam primerno zmogljivo oskrbo in kakovost stisnjenega zraka ob hkratni odlični razpoložljivosti in učinkovitosti ter najnižjih mogočih stroških preko celotne življenjske dobe.

Vedno trajno

Okolju prijazen in trajnostni razvoj proizvodnje podjetja Werner & Mertz; proizvajalca izdelkov za potrošnike in profesionalne uporabnike; to ni moda, temveč del družinske tradicije. Po tem načelu podjetje ne razvija samo izdelkov, ki se prodajajo pod blagovnimi znamkami, kot sta Erdal in Frosch, v takem duhu je bila zgrajena tudi stavba podjetja in odlikovana z nagrado za trajnost. Ko je podjetje prenavljalo celotni sistem za stisnjen zrak, ni želelo samo zamenjati zelo različnih in zastarelih komponent, temveč tudi omogočiti velik prihranek pri stroških. Poleg tega je iskalo rešitev, ki se sklada z načelom trajnosti in energetske učinkovitosti podjetja Werner & Mertz. To je našlo pri podjetju Kaeser Kompressoren, ki jim je ponudilo sklenitev pogodbene zasnove. Pri tem pogodbenem modelu ostane postaja za stisnjen zrak last podjetja Kaeser in stranka plača le toliko, kar porabi. Ta različica pogodbe poleg tehničnih vidikov nudi tudi prednost, da bi se tekoči stroški za stisnjen zrak spremenili v variabilne stroške. Tema Industrie 4.0 v podjetju Werner & Mertz sicer uradno še ni opredeljena kot smernica, so pa v podjetju o tem že razpravljali. To pomeni, da mora biti tudi postaja za stisnjen zrak v skladu z Industrie 4.0.

Rešitev po meri

Za integriranje sistema za stisnjen zrak v sodoben sistem za upravljanje pri podjetjih, kakršno je Werner & Mertz, ni dovolj to, da namestite katerikoli računalniški sistem, temveč se priporoča, da najprej izvedete celotno analizo, ki upošteva vse pomembne točke. Te so bile: varnost delovanja, energetska varčnost, vključenost v sistem za upravljanje z energijo in vodenje proizvodnje. Podjetje je staro in stari sistem za stisnjen zrak ni več mogel dohitevati proizvodnje in je bil razcepljen na različne lokacije. Najprej je bila izvedena analiza porabe stisnjenega zraka, ker stara naprava ni bila opremljena z nobenim senzorjem. Ta sistem analize z razmeroma preprosto možnostjo povezave je v položaju, v katerem smo izvajali 14-dnevno analizo porabe stisnjenega zraka in hkrati ugotovili tudi vzorec porabe in šibke točke starega sistema. Računalniško podprta programska oprema potem omogoča prikaz obnašanja kompresorjev, kot so poraba zraka, tlak in možne težave pri obdelavi stisnjenega zraka na vsaki napravi. Potem smo s pomočjo računalniško podprte programske opreme preverjali predloge za optimizacijo.

Podjetje Werner & Mertz se je odločilo za pogodbeno različico (v tem primeru za model Sigma Air Utility), pri kateri je moralo ponuditi le en prostor za postajo za stisnjen zrak.

Kompresorska postaja družbe Kaeser Kompressoren pri podjetju Werner & Merz
Postaja za stisnjen zrak podjetja Werner & Mertz je postavljena v ločeni, dobro prezračevani stavbi.
Popolnoma združljivo povezovanje

Za sistem je pomembno to, da ne nameščamo samo posameznih komponent brez programov, temveč da je vsak kompresor že opremljen z računalnikom. Ti se pozneje uporabljajo za prenašanje podatkov na nadrejen krmilni sistem, kot je na primer Sigma Air Manager (SAM), ki lahko postajo na podlagi zbranih podatkov samostojno izboljša in istočasno – glede na lokacijo tovarne – izmeri porabo zraka, ki jo tovarna potrebuje, in napravo temu ustrezno uravnava.

Ta sistem za upravljanje s stisnjenim zrakom pa je tudi vmesnik, preko katerega se prenašajo vsi podatki postaje za stisnjen zrak. Sistem najprej zbere podatke o delovanju vseh kompresorjev, ki v tem primeru informacije prek vmesnika Profibus DP prenašajo osrednjemu sistemu Sigma; prenaša tudi informacije o motnjah, vzorcih porabe, gospodarnosti celotnega sistema in zaprtih perifernih napravah, kot sta npr. sušilec in sistem za obdelavo in odvajanje kondenzata. Sistem tudi nadzoruje pogoje okolice postaje s kompresorji. Sistem ne deluje samo kot zbiralec podatkov, temveč lahko po potrebi podatke prenese na že obstoječi nadzorni sistem (če je bil nameščen) preko standardnih vmesnikov. V primeru, da upravljavec nima takega nadzornega sistema, lahko sistem kot spletni strežnik te podatke prikaže na preprostih računalnikih preko brskalnika Internet Explorer in uporabnikom prenese podatke o porabi zraka in energije, delujočih kompresorjih, motnjah in stroških. V primeru, da je potreben vklop telefona v sili, lahko to opravite na tem podatkovnem vmesniku sistema Sigma Air Manager. Da bi zagotovili najboljše možno delovanje naprave, lahko sistem podatke prek spleta prenese v osrednji podatkovni center podjetja Kaeser.

Sigma Network skrbi za varnost

Dodatno zaščito nudijo dodatki, kot je Sigma Network. Zmogljivo omrežje na osnovi eterneta je samozadostno in istočasno omogoča optimalen nadzor in učinkovito krmiljenje postaje za stisnjen zrak z največjo možno zaščito podatkov v okviru pobude Industrie 4.0. V podjetju Werner & Mertz ta komponenta sicer še ni bila nameščena, jo je pa mogoče namestiti naknadno.

Sodobna naprava izpolnjuje zahteve našega podjetja – je energetsko varčna, učinkovita, prilagodljiva in prijazna za vzdrževanje.
Günther Heinrichs, vodja tehničnega oddelka v podjetju Werner & Mertz
Naprava določa, kaj potrebuje

Ta osrednji podatkovni center proizvajalca je ključna točka za vse nadaljnje dejavnosti. Tako se na primer struktura servisa opravlja prek posebnega servisnega modula. Mednarodno dejaven podatkovni center proizvajalcu postaje za stisnjen zrak prenaša podatke v državne servisne centre. Ti lahko na primer klic v sili uskladijo neposredno z lokalnimi serviserji, ki imajo servisna vozila z opremo prav za take primere.