i.HOC praznuje svetovno premiero

i.HOC je ime novih vgrajenih rotacijskih sušilnikov za suho tekoče vijačne kompresorje proizvajalca Kaeser. Ta kombinacija deluje varno in zanesljivo celo pri najbolj neugodnih delovnih okoliščinah in pridobiva stisnjen zrak s tlačno točko rosišča do –30 stopinj Celzija ter pri tem še varčuje z energijo.

Vijačni kompresor i.HOC
Sušilnik zanesljivo zagotavlja stabilno tlačno točko rosišča stisnjenega zraka do –30 stopinj Celzija in pri tem prihrani pri energiji in prostoru: suho tekoči vijačni kompresor z novim vgrajenim rotacijskim sušilnikom i.HOC.

i.HOC je okrajšava za „integrated heat of compression dryer“. To pomeni, da se toplota, ki pri stiskanju zraka v vsakem primeru nastaja, uporablja za regeneracijo sušiva. Količina toplote je torej tako rekoč brezplačno na razpolago, zato dodatni stroški za energijo pri sušenju zraka niso potrebni. Rezultat je zanesljivo sušenje zraka z največjo mogočo učinkovitostjo ob zelo nizkih stroških za energijo tudi pri spremenljivi dobavni količini.

V nasprotju z drugimi na tržišču prisotnimi sistemi i.HOC izkorišča celotno količino toplote. Zato je mogoče tudi pri neugodnih pogojih (nizek tlak, visoka temperatura ali nizka obremenitev) zanesljivo dosegati nizko tlačno točko rosišča. To omogoča izredno učinkovit radialni ventilator z lastno regulacijo, ki po eni strani kompenzira izgubo tlaka v procesu sušenja, po drugi strani pa stalno samodejno prilagaja sušenje različnim obratovalnim pogojem.

Patentirani Kaeserjev postopek izkorišča regeneracijo s celotnim volumenskim pretokom in s tem omogoča zanesljivo sušenje brez dodatnega električnega ogrevanja ali vodnih hladilnih sistemov, tudi pri temperaturi okolice do 45 stopinj Celzija.

Celoten proces sušenja precizno krmili vgrajeno krmiljenje kompresorja Sigma Control 2. Krmilnik med drugim upravlja radialni ventilator in pogon bobna v prigrajenem rotacijskem sušilniku i.HOC. Ne glede na to, kakšni so obratovalni pogoji ali kolikšna dobavna količina je potrebna, s samodejnim prilagajanjem sušilnik zanesljivo dosega stabilno nizko tlačno točko rosišča do –20 stopinj Celzija in pod posebnimi pogoji tudi do –30 stopinj Celzija.

Dovršena in kompaktna izvedba naprave ne omogoča le preproste in cenovno ugodne montaže, ampak daje tudi optimalne pogoje za vzdrževanje in zahteva razmeroma majhno površino za postavitev.

Dodatna prednost Kaeserjevega sistema i.HOC je, da je zaradi regeneriranja s celotnim volumenskim pretokom na vodno hlajenih suho tekočih vijačnih kompresorjih mogoče doseči visoko stopnjo ponovnega pridobivanja odpadne toplote, ker je v ta namen možno uporabiti hladilnik kompresorja. Izgubam količine toplote, ki nastajajo v drugih sistemih zaradi ločenega hladilnika za sušilnik, se je tako mogoče izogniti. Tako se znižajo stroški za energijo, ki bi sicer nastajali zaradi pridobivanja toplote za proces ali za ogrevanje.

02. 06 14 , Neomejeno tiskanje – dokazilo zaželeno

Prenosi k članku
Vijačni kompresor i.HOC

Sušilnik zanesljivo zagotavlja stabilno tlačno točko rosišča stisnjenega zraka do –30 stopinj Celzija in pri tem prihrani pri energiji in prostoru: suho tekoči vijačni kompresor z novim vgrajenim rotacijskim sušilnikom i.HOC.

Prenesi sliko 1 (JPG, 1.37 MB)