Turbo puhalo z magnetnimi ležaji


Sodoben procesni zrak

Družba Kaeser Kompressoren razširja svojo ponudbo izdelkov s turbo puhali z magnetnimi ležaji.

Turbo puhala se uporabljajo pri zračenju tekočin - ravnanju z odpadno vodo, flotaciji, fermentaciji ter izpihovalnem zraku (npr. Air Knives).

Serija 150 kW za prostorninski tok do 8.000 m³/h in serija 300 kW za prostorninski tok do 17.000 m³/h. V okviru obeh serij so na voljo po trije tipi enot PillAerator. Zaradi različnih oblik impelerja vsak tip zagotavlja drugačen tlak in prostorninski tok do najv. 1,4 bara nadtlaka.

Tu se nahajajo vse informacije o izdelkih: Turbo puhalo PillAerator