Turbo puhalo z magnetnimi ležaji


Sodoben procesni zrak

Družba Kaeser Kompressoren razširja svojo ponudbo izdelkov s turbo puhali z magnetnimi ležaji.

Turbo puhalo se lahko uporablja povsod tam, kjer je potreben tlačni nivo do 1.200 mbarov, npr. pri obdelavi odpadnih voda, aerobni fermentaciji in razžveplanju dimnih plinov.

Na voljo je serija 150 kW za prostorninski tok do 8.000 m³/h in serija 300 kW za prostorninski tok do 17.000 m³/h. V okviru obeh serij so na voljo po trije tipi enot PillAerator. Zaradi različnih oblik impelerja, vsak tip zagotavlja drugačen tlak in prostorninski tok.

Tu se nahajajo vse informacije o izdelkih: Turbo puhalo PillAerator